Бивш овчарник край с. Телериг става дестилерия за преработка на лавандула

Инвестиционно предложение от добричка фирма за изграждане на дестилерия за преработка на лавандула край село Телериг е постъпило в Община Крушари. Към кметството е отправено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща сграда – овчарник, в дестилерия за преработка на етерично-маслени култури в землището на село Телериг. Теренът е с площ 6.418 дка, с начин на трайно ползване стопански двор. Производството ще е изцяло в границите на имота, без да бъдат засегнати съседни такива.

Капацитетът на инвестиционното намерение е до 8 мобилни дестилатора с обем 2.5 куб м всеки. Бъдещата дестилерия ще се състои от следните помещения –дестиларно за 8 мобилни дестилатора, котелно, резервоари за вода и водоохладителни кули /ВОК/, помещение за охрана. Предвижда се преработка на 20 тона лавандулов цвят на денонощие при непрекъснат процес на 24-часов работен ден. Инсталацията ще работи средно от 7 до 8 часа на ден през сезона, като намеренията са в пиковото време да се премине към трисменен режим на работа. Обработката на цвета ще се извършва в рамките на 10 до 20 дни.

Бъдещият инвеститор посочва, че етеричните масла от тревни култури се получават чрез парна дестилация. Периодичната дестилация се характеризира с поставяне на определено количество суровина в дестилационния апарат, извличане на етеричното масло, изпразване на апарата от отработената суровина, почистването му, отново зареждане със суровина и повтаряне на процеса.

Свързани статии