Смениха хора на ръководни постове в горските държавни предприятия

С протоколно решение на министъра на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков, в органите на управление на държавните предприятия от Закона за горите са извършени промени, съобщиха от МЗХГ.

В „Югозападно държавно предприятие” – Благоевград, са освободени членовете на Управителния съвет Мария Маринова и инж. Ваня Каменова.

В „Югоизточно държавно предприятие” – Сливен, за директор до провеждане на конкурс е назначен Димчо Радев, а Георги Йорданов е освободен като член на Управителния съвет.

В „Южноцентрално държавно предприятие” – Смолян, „Северозападно държавно предприятие” – Враца и „Североизточно държавно предприятие” – Шумен, в което се включва и област Добрич, е освободен целият състав на органите на управление. Здравко Бакалов е назначен за директор на предприятието в Смолян, а Ради Иванов на това в Шумен, до провеждане на конкурс. Досегашният заместник-директор на „Северозападното държавно предприятие” Атанас Златков е упълномощен да изпълнява длъжността директор.

В „Северноцентрално държавно предприятие”- Габрово са освободени членовете на органа на управление доц. д-р инж. Георги Костов и Иван Степанов.

В съобщението на Министерството не се посочват мотивите за направените промени.

Свързани статии