Подписани са нови 16 договора за над 16 милиона лева по ПРСР 2014-2020 г.

Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Борис Михайлов подписа нови 16 договора по ПРСР 2014-2020 г. на официална церемония в Разплащателната агенция, съобщават от Фонда. Бенефициентите ще инвестират общо над 16 милиона лева за развитие на местната икономика. Проектите са с одобрена безвъзмездна финансова помощ от ЕС за над 8 млн. лв.

„В знак на уважение към Вас, към бенефициентите, които с години чакате своите проекти по ПРСР 2014-2020 г., въведох традицията публично да получавате договорите си. Наваксваме тригодишното забавяне на проектите по най-атрактивната горска подмярка – 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от ПРСР 2014 – 2020. Приемът по процедурата е проведен от 27 април до 31 юли 2018 г.“ Това каза в обръщението към присъстващите Михайлов. Той уточни, че 13 проекта са по подмярка 8.6. Чрез тяхното изпълнение ще бъдат инвестирани близо 9,5 млн. лв. в горските райони, а безвъзмездната финансова подкрепа е 4,5 млн. лв.

Подмярката е изключително важна за развитие на икономиката в горските райони, защото дава шанс за съхраняване на бизнеса, намиране на инвеститори, разкриване на нови работни места и осигуряване на поминък на трудоспособното население. Основна част от бенефициентите получават подпомагане от ЕС за закупуване на щадящи почвата и природните ресурси машини, както и за модернизация на цеховете за първична преработка на дървесина, подчерта Михайлов. Той допълни, че в контекста на опазването на околната среда немалко кандидати заявяват и инвестиции за производство на дървесни пелети. Това е най-търсеното и евтино биогориво у нас, при използването на което се отчитат сериозни икономически ползи.

По подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ бяха подписани два проекта, които при коректно изпълнение на договорите си ще получат субсидия от близо 2,5 млн. лв. Средствата са предназначени за изграждане на две предприятия – за месопреработка и за преработка и сушене на плодове.

Изпълнителният директор на фонда връчи и един договор по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Проектът е за строителство и оборудване на склад за съхранение на продукция. Одобрената безвъзмездна финансова помощ за него е над 1 млн. лв.

Свързани статии