Над 3,2 милиона тона е реколтата от царевица в страната

Над 3,2 милиона тона е реколтата от царевица в България, сочат данните на Министерството на земеделието и горите. Ожънати са над 97% от засетите в страната 5 730 980 декара със земеделската култура. Средният добив е 576 кг./дка, а прибраните количества са с 14% повече в сравнение с 2020 година, основно вследствие на получените по-високи добиви от декар.

Като цяло, сеитбата на основните есенни култури продължава да се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година, макар при някои култури (най-вече при пшеницата) да се наблюдава частично наваксване на изоставането. Към 18.11.2021 г. засетите площи с пшеница и ръж са с около 6% под отчетените по същото време на 2020 г., а тези с ечемик и тритикале – съответно с 18,2% и 20,2%. Засега само при маслодайната рапица е налице увеличение на площите на годишна база, с 3,9%.

Поскъпването на основните зърнени и маслодайни култури спрямо година по-рано е в границите от 34,8% (слънчоглед) до 47,3% (ечемик).

Хлебната пшеница към момента се търгува за 513 лв./тон, а фуражната – за 501 лв./тон. – с около процент по-скъпо отколкото преди седмица. Цената на царевицата е 476 лв./тон (38% повече на годишна база), а на слънчогледа – 1 123 лв./тон (35% повече на годишна база).

Свързани статии