Home Articles posted by admin

90% от пшеницата в област Добрич е в добро и много добро състояние, липсва влага

Състоянието на есенниците е преобладаващо добро и много добро, има и посеви в средно състояние. Притеснителна е недобрата влагозапасеност на почвата поради безснежната зима и много малкото дъждове от икономическо значение в областта. Това съобщиха от Областната дирекция „Земеделие и гори“ в

Стопаните получиха над 105 млн. лева субсидии за кампания 2019

ДФ „Земеделие” изплати 105 190 941 лева по схемата за преразпределително плащане (СПП). Субсидии са преведени на 56 505 земеделски стопани, подали заявление за подпомагане за Кампания 2019. Изчисленията са извършени след изясняване на случаите на площи, декларирани от повече от един стопанин, както и на база актуализирания слой „Площи, допустими за

Сключват договори над наличния бюджет от първия прием по подмярка 4.2 от ПРСР

С цел постигане на заложените цели в ПРСР 2014-2020 г. се предоставя възможност на кандидатите, подали заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, в периода на прием съгласно Заповед № РД 09-781 от 06.11.2015 г. на Министъра на земеделието, храните и горите, за които  към днешна дата не е издадена […]

Програма за морско дело и рибарство стартира прием по две процедури

Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. стартира прием на проектни предложения по мерките 1.2 „Здраве и безопасност“ и 2.2  „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, сектор „Малки проекти, съобщават от Областния информационен център в Добрич. По процедура BG14MFOP001-1.015 „Здраве и безопасност“ ще се подпомагат инвестиции, насочени към

Подписани са първите договори на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

На Общините Шабла и Балчик подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла –

Проекти по Лозаро-винарската програма се приемат с предварително запазени часове

Приемът по мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще се извърша с предварително запазени часове. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на Република България. Изискуемите

Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“. Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за

Овощарите и зеленчукопроизводителите получиха над 73 млн. лева

ДФ „Земеделие“ изплати над 73 млн. лв. (73 032 701 лв.) по схемите за обвързано с производството подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2019. Субсидии получиха 13 221 земеделски стопани, заявили площи с плодове, зеленчуци, оранжерийно зеленчукопроизводство. В плащането са включени и стопани с биологични площи. Плащанията за биопроизводителите са съобразени с

Заявленията за държавните помощи ще се приемат по електронна поща

Земеделските стопани, които искат да заявят финансова подкрепа по схемите на  държавните помощи, могат да подават заявленията си по електронна поща до областите дирекции на ДФ „Земеделие“. Това са част от мерките, които институцията налага във връзка с ограничаване опасността от разпространение на коронавирус (COVID-19) и гарантиране на непрекъснат процес за

Фермерите кандидатстват от 25 март за инвестиции в мини мандри

От 25-ти март до 15-ти април 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. Целта на помощта е […]