Home Archive by category Политики и финансиране

Политики и финансиране

Животновъдите получиха над 23 млн. лева по de minimis

ДФ „Земеделие“ изплати над 23 млн. лв. (23 085 245 лв.) на животновъдите по държавна помощ de minimis, която се предоставя съгласно Регламент (ЕС) 1408/2013. Финансова подкрепа получиха 13 743 земеделските стопани, които отглеждат крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. През юни УС на

С до €15 000 стимулират малките и средни стопански производители в региона

Две от актуалните подкрепящи подмерки по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, бяха представени от екип на ОИЦ-Добрич по време на преведената днес среща със кметове и кметски наместници от община Добричка. Пред повече от 50-те участници в срещата, която се състоя в заседателната зала на Община Добричка, служители от Областен информационен център – […]

Инвеститори разчитат на МИГ Тервел-Крушари за разширяване на дейността си

Шест проекта на фирми от община Тервел постъпиха за оценка в МИГ Тервел-Крушари, съобщава заместник-кметът Дияна Илиева.Всичките те са на дружества от Община Тервел. Инвестиците са разнородни , част от тях са за нови производства, а други надграждат вече действащи. За единия от кандидатите това е втори пореден проект към стратегията на МИГ Тервел-Крушари.Стойността на […]

Създадоха Областен консултативен съвет по плодове и зеленчуци

Сформиран е Областен консултативен съвет по плодове и зеленчуци, съобщи за Про Нюз Добрич директорът на областна дирекция „Земеделие” /ОДЗ/ Десислава Иванова. Такива се изграждат в цялата страна по инициатива на Министерството на земеделието, горите и храните. В състава на Областния консултативен съвет са включени представители на секторите плодове и зеленчуци, секретар е

Втори прием за обезщетения на тютюнопроизводителите по схемата de minimis

От 15 юли започва втори прием по държавната помощ de minimis за тютюнопроизводители, претърпели финансови щети вследствие на  неплатена продукция от страна на „Исперих – БТ“ АД за реколта 2010 г. и  „Лийв Табако А. Михайлидис“ АД  – за 2016 г. Това реши на последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“. Документи за кандидатстване могат […]

30 хил. лева се отпускат за собствениците на унищожени животни от Африканската чума

На последното си заседание УС на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс в размер на 30 000 лв. по схема „de minimis“ за подпомагане на стопаните, отглеждащи свине за собствени нужди, чиито животни са унищожени от заболяването Африканска чума по свинете през 2019 г. Средствата ще се предоставят на собствениците на унищожени животни в трикилометровата предпазна зона.

Започват кръстосаните проверки за Кампания 2019

ДФ „Земеделие“ уведомява всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че днес, на 8 юли, стартират кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2019. Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за

Завършва самолетното заснемане за нова цифрова ортофотокарта в област Добрич

Днес започва последният етап на самолетно заснемане за изготвяне на нова цифрова ортофотокарта (ЦОФК) на цялата страна. При благоприятни климатични условия, заснемането за 2019 г. трябва да приключи до края на месец юли. To ще обхване изцяло или частично 14 области, сред които и Добрич, съобщи министърът на земеделието Десислава Танева. Заснемането се извършва с […]

Фермерите кандидатстват по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“

От 22 юли до 20 август фермерите могат да кандидатстват за подпомагане по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014-2020 г. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ според местонахождението на животновъдния обект. Приемът е обявен със Заповед № 03-РД/2608 от 05.07.2019 г. на изпълнителния […]

Дребните земеделци в област Добрич – с шанс за помощ от 15 000 евро

На 28 юни стартира приемът на документи по подмярка 6.3 „Стартова помощ заразвитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съобщават от Областния информационен център в Добрич /ОИЦ/. С бюджет от 22 милиона евро програматаще подкрепи икономическото развитие и укрепване на малки земеделски стопанства, модернизацията и технологичното