Home Archive by category Политики и финансиране

Политики и финансиране

Отпускат 2,3 милиона лева за борба с вредителите

Общо 2,3 милиона лева ще получат оранжерийните производители и картофопроизводителите за борба с вредителите през 2021 г., реши на свое заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие”. 500 000 лв. е утвърденият ресурс по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с

Производителите на тютюн ще получат над 71 милиона лева национална помощ за кампания 2020 година

Тютюнопроизводителите ще получат 71,6 милиона лева национална преходна помощ за кампания 2020 година, съобщават от МЗХГ. Средствата ще бъдат изплатени на тютюнопроизводителите, съгласно правилата на помощта, според Индикативния график на ДФЗ за извършване на плащания по схемите и мерките за директни плащания за кампания 2020. Периодът за превеждане на финансовия ресурс е

ДФЗ преведе втори транш от над 10 милиона лева за намаления акциз върху газьола

Държавен фонд „Земеделие“ преведе втори транш в размер на 10 070 457 лева на 11 504 земеделски стопани по „Схемата за държавна помощ за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ от прием 2020 г. Изплатените средства представляват остатъка от индивидуалния размер на държавната помощ за всички земеделски стопани по

1 635 проекта по подмярка 6.3 от ПРСР продължават на следващ етап

Приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 1 919 проекта от втория прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програма за развитие на селските райони, съобщават от ДФ „Земеделие“. 1 635 проекта преминават на следващ етап – техническа и финансова оценка. 261 са проектите, които не преминават напред, а […]

Разработват механизми за компенсиране на загуби на земеделските стопани при щети под 100%

Нова мярка ще насърчава земеделските стопани да застраховат продукцията си срещу ефектите от неблагоприятни климатични събития и болести по животните в Общата селскостопанска политика  за периода 2023 – 2027 г., съобщават от МЗХГ.  Целта на мярката „Застраховане на селскостопанска продукция“ е решаването на проблемите с управлението на риска чрез

Общинските проекти в новата ОСП ще разполагат с предварително определени бюджети

Общинските проекти в новата Обща селскостопанска политика за периода 2023 – 2027 г. ще са с предварително определени разполагаеми бюджети за съответната общинска територия. Така наречените „гарантирани бюджети“ се предвиждат при прилагането на подхода за насочване на инвестиции в малки по мащаби инфраструктура, съобщават от МЗХГ. Бюджетите ще са съобразени с

Стимулирт опазването на пчелните семейства чрез прилагане на две агроекологични дейности по ПРСР

За първи път сектор „Пчеларство“ ще бъде подпомаган от мярка „Агроекология и климат“ от Програмата за развитие на селските райони в новата Общо селскостопанска политика (ОСП 2023 – 2027г.). Двете направления от мярката ще стимулират дейности за временно разполагане на пчелни семейства в зони Натура 2000 и опазване на пчелни семейства, съобщават от МЗХГ. Подпомагане

От 21 януари производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за нисколихвени кредити за семена и торове

От 21 януари 2021 година стопаните могат да подават заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци и закупуване на торове, необходими при отглеждане на трайни насаждения: плодове (ябълки, круши, кайсии и зарзали, череши, вишни, праскови и нектарини, ягоди, малини, сливи, десертно грозде), винени лозя и маслодайна роза. […]

С близо 900 000 лева се увеличава бюджетът по подмярка COVID 3

ДФ „Земеделие” увеличава с близо 900 хиляди лева бюджета по подмярка COVID 3. С отпускането на допълнителните средства ще бъдат подпомогнати всички допустими кандидати, които в периода 26 октомври – 13 ноември 2020 г. са заявили помощта. Общо 211 заявления за подпомагане са подадени по извънредната подмярка. 117 заявления са подадени в направлението за подпомагане

За първи път в България се отваря мярката за информиране в лозаро-винарския сектор

На 15 февруари тази година започва прием по мярка „Информиране в държавите членки“ от Националната програма за подпомагане в лозаро-винарския сектор 2019-2023 г. Мярката се прилага за първи път в България. Заявления за предоставяне на финансова помощ могат да се подават до 24 февруари 2021 г. Предвиденият бюджет за финансовата 2021 г. е малко над […]