Home Archive by category Политики и финансиране

Политики и финансиране

Европейски възможности за финансиране на земеделския сектор в Балчик и Генерал Тошево

Областен информационен център – Добрич представи актуалните и предстоящи подмерки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. пред земеделски стопани, представители на местния бизнес и граждани в две от общините в област Добрич. Особен интерес по време на срещите имаше към

Представят мерките по ПРСР в Балчик и Генерал Тошево

Съвместни информационни срещи за представяне на актуалните и предстоящи процедури за финансиране с евросредства ще проведат Екипите на Областния информационен център /ОИЦ/ и Местната инициативна група „Балчик-Генерал Тошево“, съобщиха от ОИЦ. В община Балчик срещата ще се състои на 7 юли (вторник) от 10:30 часа в заседателната зала на Общината. Втората информационна среща

ДФЗ завишава проверките на терен за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци

“През тази година стартирахме по-рано теренните проверки по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020. Искаме да се убедим, че това което е декларирано от бенефициентите е реално и на терен” – това заяви зам.-изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Иван Капитанов по време на проверка на място на зеленчукопроизводител в

Удостоверенията за особен залог ще се издават и по електронен път

Областните дирекции на ДФ “Земеделие” за първи път ще издават и по електронен път „Удостоверения за декларирани площи/животни по схеми” за Кампания 2020.  Документът от години служи на кандидатите по схемите и мерките на директните плащания пред търговските банки при отпускане на кредити срещу субсидии. В удостоверението се съдържа информация за

Одобриха 121 проекта за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

ДФ „Земеделие“ одобри 121 проекта по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от над 34 млн. лв. В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 270 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 74 млн. […]

От 13 юли започва прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“

От 13 до 24 юли ще се проведе прием по мярка „Кризисно съхранение на вино“. Това е петата мярка от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019-2023 г., по която ДФ „Земеделие“ отваря прием от началото на 2020 година. Мярката ще се прилага само през финансова 2020 г. Целта й е преодоляване […]

Работният вариант на новата Рибарска програма ще е готов до края на годината

До края на годината ще има завършен работен вариант на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР ) за следващия програмен период ‪2021-2027 година. Това заяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на видеоконферентна среща с представители на браншови организации в сектор „Рибарство“. На нея бе представен и обсъден

МЗХГ предлага три подмерки по извънредната помощ COVID-19 за сектор „Земеделие“

Министерство на земеделието, храните и горите предлага разработване на три подмерки за компенсиране на земеделските стопани, както и за предприятия, преработващи селскостопански продукти, по извънредната помощ COVID-19. Това стана ясно по време на видеоконферентна среща заместник-министрите на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева и Вергиния Кръстева с

Теренните проверки започват от обвързаното подпомагане за зеленчуци

От утре, 18 юни, започват теренните проверки по подадените заявления за директни плащания за Кампания 2020. Контролът стартира с посещения на място на декларираните площи по схемите за обвързано подпомагане за зеленчуци. При проверките на място се измерва размера на парцелите и се констатира наличието на заявените за подпомогне култури. Установява се още и дали […]

Фонд “Земеделие” изплати над 3 млн. лв. на дребните земеделски стопани

Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе над 3 млн. лв. (3 258 611 лв.)  на 3 084 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани (ДЗС), подали заявления за Кампания 2019. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане […]