Начало Лов и риболов Благородни елени от ДЛС “Паламара” подобряват генофонда в горите край Тервел

Благородни елени от ДЛС “Паламара” подобряват генофонда в горите край Тервел

До края на тази седмица (22-27 януари), горските служители от ДЛС “Паламара” предстои да уловят животни от вида благороден елен, за да бъдат разселени в горите на територията на ДЛС “Тервел”, съобщиха от пресслужбата на Североизточното държавно дружество.

Очаква се разселването на животните да се реализира през февруари, като преди това елените ще престоят в карантинен период – на територията на община Венец, след което ще бъдат транспортирани до три стопанства в Североизтока.

За изминалите две години, това е второто последователно разселване на този вид дивеч, в ДЛС “Тервел”. Целта на мерките е не само увеличаване на числеността на популацията, но и подобряване на генофонда.

Ръководството на ДЛС “Тервел” работи за поддържане и увеличаване  на запасите от едър дивеч в стопанството. Показателен е отстрела на уникални индивиди на благороден елен и елен лопатар през последните години, което е доказателство за  отлично ниво на трофейно зрелите животни в стопанството.

През тази година в ДЛС “Тервел” бяха разселени  8 млади лопатарчета, доставени от ДЛС “Студен кладенец” и 20 броя диви зайци. Разселването на дивеч е едно от ловностопанските мероприятия, което се превръща в трайна политика на стопанството и чрез което ръководството на СИДП цели да възстанови запасите от дивеч в районите, в които те не са достигнали нормалните нива.