Начало Лов и риболов 119 хектара ловна площ стопанисва Ловно-рибарско дружество Добрич

119 хектара ловна площ стопанисва Ловно-рибарско дружество Добрич

По време на тазгодишната среща на ЛРД Добрич, когато първото създадено ловно дружество в България ще връчи своите награди на най-добрите ловец и ловна дружина, ще бъде отчетено и свършеното през Ловен сезон 2018.

Ето какво сподели в навечерието на срещата Илия Михайлов – председател на УС на Сдружение “ЛРД – Добрич” и член на УС на НСЛР – СЛРБ:

Отчитаме една добра година. На първо място ще отбележа, че в края на юни 2018 г. представителна група от нашето Сдружение взе участие в Националния събор за отбелязване на 120-годишнината от създаването на съюзната организация на ловците и риболовците, който се състоя край Карлово и събра повече от 8 000 наши членове. Това е най-старата неправителствена организация в България, в която днес членуват над 130 000 мъже и жени и нашето Сдружение е част от нея.

Какво предстои за “ЛРД – Добрич” през Ловен сезон 2019 – 2020?

През месец май т.г. ще проведем общото събрание на Сдружението. На него, представителите на всички ловно-рибарски дружини ще имат възможност да изложат своите виждания за направеното, както и да направят своите предложения, свързани с предстоящите дейности. Факт е, че вратите ни са били винаги отворени за нови членове, идеи и предложения. В движение сме решавали изключително важни проблеми. Например, през изминалата година не допуснахме на територията на Сдружението регистриране на огнище на африканска чума. Навреме изградихме в ловно-стопанските райони специални ями за отпадъчни животински продукти. Стриктно спазихме всички указания на Държавната агенция по безопасност на храните.

Не сме се отказали и от намерението за построяването на собствен ловен дом в местността Кобаклъка и изграждане на стрелбище за нарезно оръжие. Продължаваме да разширяваме международното сътрудничество със сродни организации в рамките на Европейския съюз. Факт за това е и съвместната ни работа с колегите от град Констанца, Република Румъния, и от гр. Кавала в съседна Гърция. Общи са усилията ни за опазване на дивеча и създаване на стабилни и съвместни действия за устойчиво използване на природните ресурси на основата на обмяната на положителния опит във всяка една от страните. Добра е дейността ни с ловно-рибарските сдружения от област Добрич, Вълчи дол и Силистра, с които продължаваме едно взаимноизгодно сътрудничество. С

С какво са ангажирани през активната част от ловния сезон, членовете на дружини?

В момента в сдружение “ЛРД – Добрич” в гр. Добрич членуват над 960 членове, обединени в 35 ловно-рибарски дружини. Стопанисваме над 119 000 хектара ловна площ. През годината сме вложили 25 т концентриран фураж, 16 000 т груб фураж, 2 т сол, които са разпределени до всяка ловно-рибарска дружина. Отделните единици вършат огромна работа като със собствени средства и доброволен труд допълват това, което е необходимо като грижа и за изхранване на дивеча особено през зимните месеци. Разселени са в подходящи местообитания 1 200 фазани и 900 яребици.

Има ли приемственост и как насърчавате младите в грижите по опазване на дивеча?

Всяка ловно-рибарска дружина води свой живот. Набират се нови членове. В момента сме организирали курс за придобиване право на лов като имаме над 90 кандидати. Това ще доведе несъмнено и до подмладяване състава на ловно-рибарските дружини и на Сдружението като цяло.

В изпълнение на плана за основните мероприятия и съгласно договора за стопанисване на ловните райони сме изградили и ремонтирали голям брой биотехнически съоръжения – 84 хранилки за сърни и елени, 30 бр. – за дива свиня, 310 бр. – за фазани и яребици. Солищата, калищата и чакалата изискват постоянна поддръжка. През последните няколко години, благодарение на инициативността на нашите членове и помощта на Сдружението, бяха изградени ловни домове и заслони в ловно-рибарските дружини в Поручик Гешаново, Владимирово, Бенковски, Дебрене, Дончево и др.

Бих искал да поздравя и да благодаря на нашите членове, както и на техните семейства, за голямото търпение и разбиране, към нашите съмишленици, които ни оказват подкрепа.

В края на нашия разговор, Илия Михайлов си пожела традиционното “Наслука!” за Сдружението – през новия ловен сезон 2019 – 2020.