Начало Бизнес 5 % спад на инвестициите за закупуване на земя в област Добрич

5 % спад на инвестициите за закупуване на земя в област Добрич

Разходите за придобиване на дълготрайни материални активи /ДМА/ във всички сектори на икономиката на област Добрич през 2017 г. са 335 700 000 лева и в сравнение с предходната година нарастват с 14.3%, отчита регионалната статистика.

Най-голям обем инвестиции в ДМА –  над 130 милиона лева,  са вложени в сектора на услугите  –  търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство.  Инвестициите  в селскостопанския сектор  са в размер на  118 600 000  лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 74.1% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 11.2 млн. лв. и са с 23.5% повече в сравнение с 2016 година, съобщават от отдел „Статистически изследвания” – Добрич, към Териториалното статистическо бюро „Североизток”.

Данните за  2017 г. сочат още, че е регистрирана промяна и в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове в сравнение с 2016 година.  Отчетено е увеличение на направените разходи за сгради, строителни съоръжения и конструкции с 4.7 пункта. Има ръст и при   извършените други разходи с 1.7 пункта, като тези разходи формират съответно 41.6 и 11.1% от общия обем на инвестициите в дълготрайни материални активи.

В същото време  намаляват инвестициите за закупуване на земя с 5.2 пункта и разходите за придобиване на транспортни средства – с 1.1 пункта, както и вложените средства за машини, производствено оборудване и апаратура – с 0.1 пункта, които формират съответно 5.8, 8.3 и 33.2% от общия обем на направените инвестиции в ДМА, става ясно от отчетните данни на статистиката.