Начало Политики и финансиране 850 000 лева за инвестиции в земеделски стопанства ще предостави МИГ Добричка

850 000 лева за инвестиции в земеделски стопанства ще предостави МИГ Добричка

Местна инициативна група МИГ Добричка представя за обществено обсъждане Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Добричка, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.. 
Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения, възлиза на 850 000 лева, информират от МИГ Добричка.
Планирано е кандидатстването да става в периода от 12 март до 21 април.