Начало Всички новини Фестивалът “Песни и танци от слънчева Добруджа” става трансграничен

Фестивалът “Песни и танци от слънчева Добруджа” става трансграничен

Промотиране и насърчаване превръщането на фолклорния фестивал “Песни и танци от слънчева Добруджа” в с. Дебрене в трансграничен предвижда нов проект, по който ще работи Община Добричка, съобщиха от общинската администрация.

Проектът “Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” се финансира по третата покана за участие в програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България, в рамките на приоритетна ос „Зелен регион“. Водещ партньор е Община Хършова.

Целта на проекта е да съживи трансграничния регион, като стимулира туризма и същевременно допринесе за опазването на културното наследство на историческата област, в която съществуват две нации (Румъния и България). Общата му стойност е 1 477 350.17 евро. Дейностите ще се изпълняват на територията на област Добрич в България и област Констанца в Румъния.

Предвижда се също модернизиране на две читалища на територията на община Добричка – НЧ “Нов живот – 1941 г.“ в с. Черна и на НЧ „Светлина – 1940“ в с. Ловчанци чрез ремонт на сградите и закупуване на ново обзавеждане и оборудване; Модернизиране на Дом на културата Хършова чрез ремонт и оборудване, специфично за културните дейности.

Ще бъде организиран и нов трансграничен фестивал: “Добруджа с елек и престилка” в Хършова, Румъния. Ще се разработи обща стратегия за валоризация на културното наследство и ще се организира обучение в областта на културния туризъм.

Дейностите ще се реализират за период от 36 месеца, до 11.09.2021 г.