Начало Лов и риболов Обявиха графика за преглед на плавателни съдове по Северното Черноморие

Обявиха графика за преглед на плавателни съдове по Северното Черноморие

апочва тазгодишната кампания за прегледи и освидетелстване на малки плавателни съдове до 40 БРТ, съобщиха пред Maritime.bg от Български корабен регистър. Припомняме, че БКР извършва прегледите на малки плавателни съдове на основание споразумение с ИА „Морска администрация“.

Прегледите ще се осъществят в периода от 1 март до 30 юни в работни дни в пристанищата, водните бази и яхт-клубовете.

БКР извършва прегледи, след подаване на заявление и предоставяне на доказателство за извършено плащане от собствениците на малки плавателни съдове.

Прегледи за издаване на свидетелство за „Сезонен превоз на хора” ще се извършва от дирекциите на ИАМА. Собствениците на плавателни съдове, възнамеряващи да извършват през летния сезон на 2019г. “сезонен превоз на хора” могат да получат допълнителна информация в сектор “Кораби” към дирекциите на ИАМА

За преминаване на прегледите, плавателните съдове трябва да бъдат надписани по траен начин в носовата част с регистрационни номера с размери най-малко 200 х 80 х 30 мм, за кораби извършващи стопански риболов и дължина до 17м.: 250 x 100 x 40 мм, и с дължина над 17м.: 450 x 180 x 60 мм. Пристанището на регистрация да бъде написано в кърмовата част с букви с размери 150 х 70 х 20 мм.

Снабдяването и оборудването с индивидуални спасителни средства, противопожарно оборудване, средства за осушение, сигнални средства, навигационно, радиооборудване и др., трябва да бъде маркирано с траен надпис идентифициращ принадлежността му към плавателния съд.

Собствениците на плавателни съдове с метален корпус трябва да представят протокол за оценка състоянието на корпуса и арматурата, придружен от замери на остатъчните дебелини. Замерите и протоколът се изготвят от сертифицирани за тази дейност технически лица, съгласно Разпореждане № 68 от 12.06.2014г.. „Български Корабен Регистър” може да извършва замери на остатъчни дебелини.

На плавателните съдове не представили такова измерване няма да бъдат издадени/заверени документите и ще бъдат докладвани ДМА Варна. Това включва всички плавателни съдове с метален корпус, извършващи стопанска дейност.

По време на прегледа собствениците на плавателните съдове трябва да представят следните документи:

“Свидетелство за регистрация” (Позволително за плаване) и “Контролен талон”.
„Протокол за преглед” от предшестващата година.
“Свидетелство за годност” (ако има издадено).
“Корабен дневник” (ако има издаден).
„Разрешително за корабна радиостанция” (ако има издаден).
Валидна правоспособност на екипажа.

Собствениците, които не възнамеряват да експлоатират през 2019 г. плавателните си съдове, са длъжни да декларират това в дирекциите на ИАМА.

Плавателните съдове на собственици не заявили преглед или извеждане от експлоатация за 2019г. ще бъдат служебно заличени от регистъра на ДМА – Варна в срок до 3 /три/ месеца от датата на обявения преглед на основание чл.22(2) от Наредба №1 на Министерството на транспорта за вписване в регистъра, уточняват още от БКР.

График Шабла:

Шабла – 11, 18, 25 март
Крапец – 8,15 април
с. Дуранкулак – 13, 20 май

График Каварна:
гр. Каварна – 6, 20, 27 март
Иканталъка/СБА – 3, 10 април
Българево, „Зеленка” – 8, 15 май

График Балчик:
Балчик – 8,13.29 март, 3, 5 юни
с. Кранево – 5, 12 април,

Тузлата, 17, 22 април

с. Кранево – к.к. Албена, 9,17 май; 3,10 юни