Начало Политики и финансиране Земеделците от област Добрич с най-голям интерес към финансовата помощ за малки...

Земеделците от област Добрич с най-голям интерес към финансовата помощ за малки стопанства

Към предстоящото подпомагане на малки стопанства по Програмата за развитие на селските райони проявиха най-голям интерес земеделските стопани от област Добрич в изнесената приемна на Областния информационен център, съобщават оттам. Тя се осъществи в рамките на XXV-ото специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал“, организирано от Добрич панаир АД. В дните от 4 до 7 февруари   близо 80 земеделски производители, представители на бизнеса, изложители и граждани посетиха приемната на ОИЦ-Добрич и бяха консултирани за актуалните и предстоящи през 2019 година процедури по оперативните програми и подмерки по Програмата за развитие на селските райони.

Най-голям интерес сред посетителите на открита приемна имаше към подмярка „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от ПРСР. Тя се очаква да бъде отворена за кандидатстване през май 2019 г. С финансова помощ от 15 000 евро за един кандидат ще се подкрепи икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства с размер от 2 000 до 7999 стандартен производствен обем (СПО). Допустими кандидати ще са физически лица, еднолични търговци и ЕООД.

Екипът на ОИЦ-Добрич запозна заинтересованите посетители на щанда и с възможностите за финансиране на проекти от Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.

Експертите на ОИЦ-Добрич отговориха и на много въпроси, отнасящи се до начина на изчисляване на стандартен производствен обем, възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейности начина на подаване на проектни предложения.