Начало Политики и финансиране Представят подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопани” на срещи в...

Представят подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопани” на срещи в област Добрич

За втори път в програмния период 2014-2020 ще бъде отворена подмярка 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопани”. Интересът към нея расте, обобщи Маринела Георгиева, главен експерт в Териториален областен офис на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), град Добрич. 

Финансовата помощ в размер на левовата равностойност на 15 000 евро е насочена към малките стопанства, които имат стандартен производствен обем между 2 000 и 7999 евро, съобщава
Маринела Георгиева пред Фермер.бг

Допустими кандидати са тези стопани, които докажат доход поне 33% от земеделска дейност. Освен това бенефициентите трябва да имат сключени дългосрочни договори за земята поне за 2000 евро стандартен производствен обем. „Не трябва да има разминаване между заявените площи по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), анкетните формуляри и това, което е в стопанството”, уточни още Георгиева.  Подмярката дава възможност всички малки земеделски стопани да бъдат финансово подпомогнати като насърчава увеличаването на производствения обем, стимулира модернизирането им и неминуемо е свързана с опазване на околната среда и ефективното земеделско производство. Очакваният прием в графика на агроминистерството е през април-май. „Приемът ще бъде достатъчно дълъг, за да успеят всички желаещи да се включат в подмярката. Службата за съвети в земеделието подготвя всички проекти безплатно. Документите се подават през ИСУН и това също е ангажимент на нашата служба”, подчерта още експертът.  Точки за предварителния ранкинг ще носят стопанства, които отглеждат плодове, зеленчуци, етерично-маслени култури и животни, т.е. имат производство в приоритетните сектори. Ще се подпомагат проекти на физически лица, еднолични търговци и кооперации. Важно е да се знае, че субсидията ще се изплаща на два транша. Дори след получаване на втората сума има три годишен период, в който фермерите трябва да спазват определени изисквания. 

От Областния информационен център съобщиха, че мярката ще бъде представена на срещи, организирани, съвместно със ССЗ в общините Генерал Тошево, Тервел и Каварна.

Изнесените приемни ще се проведат както следва:

община място дата час
Тервел Общинска служба „Земеделие“ 21 март 10:00 – 12:00
Генерал Тошево Общинска служба „Земеделие“ 26 март 10:00 – 12:00
Каварна Общинска служба „Земеделие“ 28 март 10:00 – 12:00

Посещението, предоставянето на съвети и консултирането в рамките на изнесените приемни е напълно безплатно, съобщават още от ОИЦ.