Начало Бизнес Опитно поле за етерично-маслени култури се създава върху общински терен в Добрич

Опитно поле за етерично-маслени култури се създава върху общински терен в Добрич

Опитно поле за култивиране на етерично-маслени култури ще бъде създадено върху общински терен с площ от близо 22 декара в Добрич. Теренът ще бъде отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс, реши на свое заседание Общинският съвет. Решението предвижда годишната наемна цена да е в размер на 1929 лева, определена съгласно експертна оценка, а срокът за отдаване под наем – 10 години. Предложението за стопанисване на общинския терен по този начин, според местната управа, е с цел по-доброто стопанисване на  имотите общинска собственост и увеличаване на приходите от наеми на общинско имущество. Бъдещият наемател ще се избира по няколко критерия, като един от тях е той да притежава действаща дестилерия за изваряване на етерично-маслени култури. Кандидатите трябва да предложат  годишната цена не по-ниска от предложената начална цена. Друго изискване е участниците в конкурса да стопанисват площи за индустриално култивиране на етерично-маслени култури. Общинските съветници гласуваха и решение, с което допълват годишната Програма за управление и разпореждане с общинската собственост с предоставянето на този имот под наем. Точният размер на терена е 21 924 кв. м земеделска земя.