Начало Агроновини Земеделие Пояси „отнемат” обработваема земя, алармират земеделски производители

Пояси „отнемат” обработваема земя, алармират земеделски производители

Как да се постъпва в случаите, когато клоните и храстите на полезащитните пояси отнемат територия от полските пътища, а те на свой ред навлизат в земеделските земи? Кой трябва да разреши изкореняването на дървета от нивите! Тези въпроси бяха подложени на дискусия в рамките на проведеното обучение по Програмата за развитие на селските райони в Добрич.

Проблемът е сериозен, по данни за миналата година в община Генерал Тошево от 100 000 декара обработваема земя само от полезащитни се губят 1000 декара, поясни Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Той смята, че част от парите, които земеделските производители плащат на общините за ползване на общински пътища, трябва да се използват за поддържане на пътищата.

Лилия Стоянова, нач. отдел „Поземлени отношения и комасации” в МЗХГ, посочи, че в рамките на извършена проверка е установено, че много от поясите са си на място, но има и други, които не са. Според нея, дърветата, които се намират не на местата си по  карта и документи, трябва да бъдат изкоренени, за да запазят нивите статута си на земеделска земя. Ако става въпрос само за изрязване на храсти, това не е непреодолим проблем, но за отстраняването на дървета е необходимо разрешение от горските стопанства, отбеляза Лилия Стоянова. Участниците в срещата поискаха улесняване на процедурата по издаване на разрешения за изкореняване на дървета, които се намират в земеделските земи. При всички случаи тези въпроси засягат няколко закона и няколко институции, коментира Лилия Стоянова.

Десислава Иванова – директор на Областната дирекция „Земеделие” в Добрич, предложи проблемът да бъде обсъден на специална среща с участието на представители на Регионалната дирекция по горите – Варна, Североизточното държавно предприятие – Шумен, горските стопанства от областта, експерти от общините и земеделски производители.