Начало Туризъм Криптите в античната крепост Залдапа вече имат защитно покритие

Криптите в античната крепост Залдапа вече имат защитно покритие

Защитно покритие е изградено на крипти в епископски базилики в античната крепост Залдапа край село Добрин. Те са изградени с финансиране, което община Крушари получи от Министерството на културата.

“Най най-голямата раннохристиянска крипта за свети мощи у нас /30 кв.м/ в ранната църква от ІV в. в римо-византийския град Залдапа и над втората крипта /най-добре запазената в България/ в епископската базилика от VІ в., са вече са предпазени със защитно съоръжение. Средствата са по проект на община Крушари. Това е първа стъпка за осигуряване достъп до този забележителен паметник на ранното християнство”, съобщи ръководителят на археологическите разкопки там проф. д.и.н. Георги Атанасов.

През ноември 2015 г.  със заповед на министъра на културата на Античната крепост бе определен статут на групова археологическа недвижима културна ценност с категория  „национално значение”, което даде възможност и основание на общинското ръководство да продължи целенасочените си усилия за разкриване, съхраняване и опазване на един от най-големите укрепени обекти от римско време по нашите земи.  През периода 2014-2017г. частично бе разкрита най-голямата в региона ранно християнска базилика (вписана под №3), като проученото дава основание на научните ръководители на обекта да я определят като епископска базилика от V – ІV век. Разкопките от 2015-2017г. установиха, че под разкритата Базилика №3 има друга, по-рано изградена, вписана под №4. Двете крипти за свети мощи са проучени. Криптата под базилика №3 е еднокамерна, с площ около седем кв.м., а криптата към по-ранно изградената базилика №4, богато украсена със стенописи, е най-голямата на територията на България с площ от 30 кв.м.

По сключения договор Министерството на  културата ще финансира със 119 178 лв. изграждане на защитно покривно съоръжение с около четиристотин кв.м застроена площ, като изцяло дървената конструкция ще покрие входовете на разкритите крипти и прилежащите към тях външни пространства. Целта на съоръжението е да предпази от неблагоприятни атмосферни условия през есенно-зимния период, валежи, снегонавявания.

Неотдавна Община Крушари внесе в Министерството на културата втори проект за дейности по консервация и реставрация на уникални археологически находки, открити в античната крепост Залдапа. Проектът касае Епископска базилика №3, крипти в базилики №3 и №4 и епископска резиденция, съобщиха от общинската администрация в Крушари.