Начало Политики и финансиране Първа информационна среща по мярка 6.4 от Стратегията на МИГ „Тервел –...

Първа информационна среща по мярка 6.4 от Стратегията на МИГ „Тервел – Крушари”

Първата информационна среща по мярка 6.4 от Стратегията на ВОМР– МИГ „Тервел – Крушари” – „Инвестиции в подкрепа на неземеделските дейности” се проведе в община Крушари, съобщиха от общинската администрация.

Общият бюджет на мярката е 683 000лв. за двете общини, като един проект може да бъда подкрепен  с до 70% от стойността му. Допустимите кандидати следва да са насочени към производствени дейности, генериращи заетост на местното население. Ще се подкрепя развитието или разширяването на услуги за населението в малките населени места, включително и мобилни такива.

Мярката може да подпомогне и инвестиции в туристически дейности за надграждане на съществуващи вече туристически обекти.  Кандидатите могат да подадат заявления за развитие на услуги в различни  сектори – здравни  и социални услуги за деца и възрастни, образователни, счетоводни, ветеринарни у слуги и др.

На 12 април 2019г. ще се проведе още една информационна среща по същата мярка. Всички подробности относно срокове, допустимост, обществени консултации са достъпни на официалната интернет страница на МИГ „Тервел – Крушари”.