Начало Новини Най-високите цени на земеделска земя и ренти и през 2018 г. са...

Най-високите цени на земеделска земя и ренти и през 2018 г. са били в Добрич

Цената на земеделската земя е нараснала средно с 5% през 2018 г. Подобен ръст се очаква и през 2019 г. като няма причини, които да доведат до резки покачвания или спадове. В същото време повече чуждестранни инвеститори излизат от този пазар, а няма информация за други, които планират да купуват. Това показват данните на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.

5% ръст изобщо не е малко

Поскъпването на земеделските земи с 5% никак не е малко за пазар, който е стабилен, коментира Стайко Стайков, председател на асоциацията и подчерта, че този процент надхвърля инфлацията за миналата година, която по данни на Националния статистически институт е 2.7%.

Цените растат, макар и минимално, заради увеличаването на броя на ползвателите, а също и заради факта, че предлаганата на пазара земя не е чак толкова много, обясни той.

Очаквано най-високите цени са на земята в Добрич, която през 2018 г. се е търгувала между 1550 и 2 700 лв. на дка, а сред най-евтините земеделски парцели са тези около Хасково като една от основните причини за това е, че имотите там са много разпокъсани, което създава трудности при обработването. По-голям ръст от средния в цената на земята пък се отчита във Видин заради увеличеното количество ползватели.

Какво спъва пазара

Експертите на асоциацията посочват, че има няколко фактора, които влияят на пазара. Един от тях е многократната промяна в законодателството и по-конкретно около 60 поправки в Закона за земята. В допълнение липсата на дългосрочна стратегия за развитие на земеделието не осигурява прогнозируемост. Въпреки проведеното уедряване на земите в някои райони на страната все още повечето земи са силно разпокъсани, което затруднява сделките. Средният размер на земеделските земи в Северна България е 5 дка, а в Южна – 8 дка, показват данни на асоциацията. В момента, ако има търсене на земя от чуждестранни инвеститори, то е за комасирани масиви, посочи Стайков.

Галина Пейчева-Митева, зам.-председател на асоциацията посочи, че предстоящото сформиране на нов Европейски парламент е поставило пауза в редица важни преговори по новата обща селскостопанска политика, а също така преди 2022 г. няма основание да се очаква да се изравни размерът на земеделските субсидии между старите и по-новите в Европейския съюз.

Няма причини за резки промени

Според асоциацията няма причини, поради които да се очакват резки промени на пазара на земеделски земи и през тази година. Очакваният ръст в цените отново се прогнозира да е около 5%, което на практика означава да следва инфлацията.

Поскъпване на земеделските земи може да има при засилен интерес от големи чуждестранни инвеститори, но засега няма данни за подобни намерения. Пазарът е такъв, че на практика няма спекулативни сделки, обясни Стайков. Картината се допълва от сигурност при изповядването на сделките и много малък вторичен пазар – при който някой купува с цел скоро след това да продаде имота.

На първичния пазар собствеността си е сменила около 25-30% от обработваемата земя, която е около 36 млн. дка.

Източник: Дневник