Начало Пчела и кошер В 240 пчелни семейства в област Добрич са отровени 100% от пчелите

В 240 пчелни семейства в област Добрич са отровени 100% от пчелите

Седем сигнала за натровени пчели при растителнозащитни и дезинфекциозни дейности са постъпили в Областна дирекция „Земеделие” в Добрич към 17 април. При проверка е установено, че при 240 пчелни семейства са загинали 100 % от пчелите, при 40 кошера смъртността е 70 %, в 90 кошера загиналите пчели са 60 %, при 50 кошера – 50 %, а в 270 пчелни семейства смъртността на пчелите е 30 на сто. Подадените сигнали са от с. Пчелник, община Добричка, КК „Албена” – в поземлен имот в община Балчик, в зона „Овчаровски плаж” край Балчик и от селата Градница, Кладенци и Нова Камена, община Тервел, съобщават от ОД „Земеделие”. От пет пчелина проби не са взети поради нежелание на собствениците, посочват експертите. Взети са проби от две места. В КК „Албена” – поземлен имот, е взета проба от пчелите, резултатът показва наличие на кумафос /препарат/. Проба от растения не е взета поради нежелание на собственика на пчелина. В зона „Овчаровски плаж” са взети проби и от пчелите, и от растенията, но резултатите все още не са готови.

                Пчелините, за които става дума в подадените сигнали, имат регистрационни номера. Но много често при проверките по места  е установено, че  липсва регистрация на пчелините и пчелните семейства съгласно текстове от Закона за пчеларството, посочват от дирекция „Земеделие”.  Една от констатациите е, че пчеларите масово не се съобразяват с необходимостта да се регистрират и да оповестят мястото на пчелините си – стационарни и подвижни, както и да оставят актуални телефони за връзка. При проблем с масово отравяне на пчели се подават сигнали до различни места и институции – медии, тел. 112, до общинския кмет, до областния управител, депутати, браншови организации, като в повечето случаи сигналите се изпращат със закъснение от настъпилото събитие. Експертите отчитат още, че не са редки случаите, в които не се познават текстовете от Наредба № 13, които регламентират дейността на комисията към ОД „Земеделие”. Когато стане дума за това, че е необходимо именно ветеринарният лекар на пчелина да вземе необходимите проби от умрелите пчели, при определени условия, и да се изпратят за анализ в сертифицирана лаборатория, като тази услуга се плаща от собственика – масово собствениците на пчелини отказват това да се извърши, твърдят от ОД „Земеделие”. От ведомството констатират, че пропуски има и от страна на земеделските стопани при провеждане на растителнозащитни, дезинфекциозни и дезинсекционни дейности в полски култури и овощни градини. Най-често земеделските производители не оповестяват навреме, че ще пръскат полетата и овошките, не са достатъчно активни при уведомяване на пчеларите и невинаги спазват часовите интервали за пръсканията.

      По този начин не могат да се наложат санкциониращи мерки към извършителите на нерегламентирани третирания с препарати за растителна защита, нито пострадалите пчелари да потърсят правата си чрез правораздавателната система на държавата, обобщават експертите.