Начало Пчела и кошер Опазването на пчелите от отравяне обсъдиха експерти, пчелари и фермери

Опазването на пчелите от отравяне обсъдиха експерти, пчелари и фермери

Как да се подобри комуникацията между земеделските производители, собствениците на овощни градини и пчеларите, за да няма отровени пчели при пръскане с химикали? Кой осъществява контрол в случаите, в които липсва уведомяване от страна на земеделските производители? Кой е най-ефективният начин за уведомяване преди третиране на посевите и овощните дръвчета? Това са само част от въпросите, зададени на проведената в Областната управа в Добрич работна среща по проблема. Срещата бе организирана от Областна дирекция „Земеделие”. Десислава Иванова, директор на институцията, поясни в началото, че дискусията е предизвикана от зачестилите жалби и сигнали за пострадали пчелни семейства в областта. Притеснените пчелари търсят нашето съдействие с очакване да им окажем помощ, посочи Десислава Иванова. Тя уточни, че в ОД „Земеделие” са постъпили 7 сигнала, по които са извършени проверки. Когато се появи такъв проблем, трябва да подадете сигнал веднага, бе единият от отправените съвети към  пчеларите. Друго задължително изискване е производителите на пчелен мед да бъдат регистрирани в Областната дирекция по безопасност на храните. Един от установените проблеми, по думите на Десислава Иванова, е нежеланието на собствениците на пчелини да заплатят лабораторните изследвания както на умрелите пчели, така и на взетите проби от напръсканите растения.

      За да е добра комуникацията между всички страни, е необходимо по места общинските кметове, кметовете на населените места и кметските наместници да си свършат работата, смятат експертите. Според тях, в областта има и примери за добри практики. Трите крайморски общини – Шабла, Балчик и Каварна, си водят много добре регистрите, посочи Десислава Иванова.

     На територията на цялата област са регистрирани 1276 пчелина с 88 854 пчелни семейства. В един район като нашия – със силно развито земеделие, е нормално и пчеларският сектор да е добре застъпен, убедени са специалистите.

    В последвалата дискусия се включиха както пчелари, така и зърнопроизводители. Обсъдени бяха различните начини за уведомяване на пчеларите за третиране на посевите, според Наредба № 13. В разискванията се чуха примери и за добро взаимодействие, и за проблеми при уведомяването, както и за неспазване на някои изисквания на наредбата по отношение на часовите интервали, в които е забранено пръскането. Стана ясно, че на срещата почти не присъстват собственици на овощни градини, а зърнопроизводители се оплакаха, че обикновено при наличие на подмор при пчелите обвиняват само тях. В същото време по селата има десетки нерегистрирани овощари, посочи Костадин Костадинов – председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Липсата на регистрация на производителите от всеки земеделски сектор е сериозен проблем, добави Костадинов. Искаме да бъдем защитени, да се спазват законите и ограниченията в наредбата за часовете на пръскане, призова Добрин Добрев – председател на Областния пчеларски съюз.

   Ако по места хората се срещат, обсъждат ситуацията и си сътрудничат, няма да има никакъв проблем, бяха единодушни по-голяма част от участниците в работната среща.