Начало Събития Добрич е домакин на националното състезание „Млад фермер 2019“

Добрич е домакин на националното състезание „Млад фермер 2019“

Професионалната гимназия по аграрно стопанство в Добрич е домакин на националния кръг на състезанието „Млад фермер“. Организатори са дирекция „Професионално образование и обучение“ към МОН и РУО-Добрич в партньорство с Аграрен университет Пловдив.

Юбилейно, десето по ред издание на състезанието ще се проведе в периода от 23 до 25 април. То ще бъде открито днес от 14,30 часа на площад „Свобода“

Целите на състезанието са демонстриране на придобити практически знания и компетентности в областта на отраслите растениевъдство, животновъдство и механизация на селското стопанство както и умения за работа в екип. Учениците ще покажат практическо прилагане на съвременни тенденции в областта на фермерството, както и осъществяване на междуучилищно професионално сътрудничество и съревнование, както и осъществяване на професионално сътрудничество с бизнеса и университета.

В състезанието участват  ученици, обучаващи се по професии от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство” от професионалните гимназии. За учениците от професионално направление „Ветеринарна медицина“ се допуска индивидуално участие в допълнителен модул в областта на животновъдството и ветеринарната медицина.

Отборите включват 3-ма ученици, които се състезават по три модула: Растениевъдство; Животновъдство; Механизация на селското стопанство.

  1. Преди началото на практическата част на състезанието на всички участници се извършва инструктаж за безопасна работа във фермата, работилницата, полигона и на работното място (за практическата задача по растениевъдство), като всеки участник се подписва в инструктажна книга. Задължително е да се осигури присъствие на медицинско лице за оказване на медицинска помощ при нужда. За целта се оборудва аптечка.

Всички състезатели са с работни облекла.

Състезателни дисциплини са:

1. Разпознаване на семена от зърнено-житни, зърнено-бобови, технически и зеленчукови

култури.

2. Резитба на средностъблени лозя – по формировка, определена от училището домакин.

3. Разпознаване на фуражи.

4. Хигиена на млекодобива, подготовка на вимето за доене и доене – в зависимост от

условията на фермата.

5. Майсторско управление на трактор по предварително зададен маршрут.

6. Електронен тест по безопасност на движението по пътищата – тест за Ткт.