Начало Събития Фолклорни събори градят културен мост между общини Добричка и Хършова

Фолклорни събори градят културен мост между общини Добричка и Хършова

Два фолклорни фестивала, представящи наследството на Добруджа, са акцента в изпълнението на трансграничен проект “Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура”.

От българска страна, фестивалът “Песни и танци от слънчевa Добруджа” в с. Дебрене, община Добричка ще бъде отворен за участие на състави от съседката ни, превръщайки се по този начин в международен, информираха от общинска администрация. Заложеното в проекта предвижда също – през тази година, община Хършова да организира за първи път трансграничен фестивал “Добруджа с елек и престилка”. Идеята е новият фестивал да се превърне в ежегоден.

За постигане на поставените цели, по време на срещата е обсъдено и разработването на обща стратегия за развитие на културен туризъм в трансграничната зона. Стратегията предлага четири трансгранични маршрута – за насърчаване туризма от двете страни на границата. Тя ще бъде обект на разглеждане от Общинските съвети на двете общини и следва да гарантира валоризацията на културното наследство и превръщането на културния туризъм в един от източниците на икономическо развитие за Хършова и Добричка.

Тези и още въпроси, отнасящи се до развитието на културния обмен, са обсъдени по време на тази първа работна среща – на 22 април, домакинствана от Община Добричка. 

??

На срещата, общините са представлявани от двамата кмета – инж. Тошко Петков посрещна кмета на Хършова – Виорел Йонеску. Началото на проекта беше поставено през месец септември 2018 г.

Проект “Хършова-Добричка, Заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура” (ROBG-456) по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България се финансира по третата покана за участие в рамките на приоритетна ос 2 „Зелен регион“. Водещ партньор е Община Хършова.