Начало Събития Иновативни решения в селекцията на полски култури ще обсъждат учени на международна...

Иновативни решения в селекцията на полски култури ще обсъждат учени на международна конференция в Добрич

Международна научна конференция на тема „Съвременната селекция и агротехника на полски култури – иновативни решения и перспективи”  ще събере на 5 и 6 юни в Добрич представители на селскостопанската наука от България и чужбина. Организатор на форума е Добруджанският земеделски институт край Генерал Тошево. Международната научна среща е посветена на 90 години от рождението на бележития селекционер на пшеница Тодор Рачински /1929-1980/, съобщиха от института.

Тодор Рачински

Талантлив учен и бележит селекционер, изтъкнат популяризатор на българската агрономическа наука и селекционните постижения в нашата страна, Тодор Рачински отдава целия си съзнателен живот, професионален опит и енергия на възхода на земеделската наука и родното селско стопанство, посочват организаторите на конференцията. Тодор Рачински е селекционер на пшеница в Добруджанския земеделски институт от 1963 г. до кончината си. Той е бил директор на института от декември 1974 до 1980 г.

В периода 1970-1979 г. създава 22 сорта пшеница, сред които Русалка, Чародейка, Юбилей, Тракия, Огоста, Скития, Рубин. Разработва теоретични и методични въпроси от приложната генетика на пшеницата. Извършва ценни изследвания по наследяването на количествените признаци, обуславящи продуктивността при пшеницата, както и най-подробни проучвания върху качеството на зърното и възможностите за съчетаване по селекционен път на високата продуктивност с високите технологични показатели.

Пръв оценява и използва световните селекционни постижения и ги въвежда в селскостопанската практика на страната; пръв създава и внедрява нискостъблените пшеници с повишена продуктивност и висока устойчивост на полягане, използва нови генетични източници за увеличаване потенциала на класа, за устойчивост срещу болести и други стресови фактори, за повишаване на качеството на зърното. Автор на 55 научни и научно-популярни публикации. Завършва жизнения си път на 26. декември 1980 г. при автомобилна злополука, оставяйки след себе си трайна следа и ценно наследство за поколенията.     

Основната цел на конференцията е да се популяризира прилагането на иновативни решения в селекцията и агротехниката на полски култури, които откриват нови перспективи за развитието на конкурентно земеделие. Форумът ще се проведе в парк-хотел „Изида” в Добрич.