Начало Агроновини Земеделие 40 % от пшеницата в област Добрич е в много добро състояние

40 % от пшеницата в област Добрич е в много добро състояние

40 % от пшеничните посеви в област Добрич са в много добро състояние, 50 % – в добро, 10 % – в средно състояние. Това показват резултатите от  обследването на 100 % от площите с есенници, извършено в периода 13-17 май, съобщават от Областната дирекция „Земеделие”. 70 на сто от посевите с ечемик са в добро състояние, 25 % са в много добро състояние, а състоянието на 5 % от площите е средно. Към момента зимната маслодайна рапица е във фаза на развитие „край на цъфтеж“. В добро състояние са около 60%, а в много добро – 40%. В някои полета се наблюдава вредна дейност от рапичен скритохоботник, но без икономическо значенние, сочат данните от обследването. В него са участвали експерти от ОД „Земеделие”, Добруджанския земеделски институт, Областна дирекция по безопасност на храните /отдел „Растителна защита”/, ОД на Държавен фонд „Земеделие”, Териториалното звено по апробация и семеконтрол и други.

Общият размер на площите е бил 1 509 122 декара, от които 1 300 520 дка пшеница, 19 156 дка ечемик и 189 446 дка рапица. След обследване по подадените заявления за пропаднали посеви от предходен период, към момента площите с есенници са следните: 1 299 985 дка – пшеница, 19 156 дка – ечемик, 129 283 дка – рапица.

Всички площи са подхранени с азотни торове и са третирани с хербициди.

Пшеницата се намира във фенофази „изкласяване” и „начало на цъфтеж”, а ечемикът е във фаза на „цъфтеж”, сочи анализът на експертите експертите.

По отношение на болестите сред растенията е установено, че условията са благоприятни за развитието на брашнеста мана. Препоръката към  земеделските стопани е да извършват периодични наблюдения и при необходимост да  третират посевите с регистрирани препарати за растителна защита. Не е констатирано   наличие на болестта септориози. Установени са признаци на болестта жълта ръжда по житните култури по долните етажи на растенията, а в общините Каварна и Шабла – до средните етажи на растенията. При нападение на флаговия лист това ще повлияе негативно на добива – растенията остават по-ниски и формират по-дребни класове, обобщават специалистите.

Наблюденията за неприятели показват, че плътността на възрастната вредна житна дървеница е около прага на икономическата вредност. Експертите препоръчват  на земеделските стопани при извеждане на химична борба да се използват продукти с кратко последействие и бързо инициално действие с цел опазване на яйчните паразити, които се намират в посевите. Плътността на обикновената житна пиявица е под прага на икономическата вредност. Добре е зърнопроизводителите да продължат обследванията за наличие на плътност на неприятеля и когато установят само  отделни огнища, да се третират само петната, смятат специалистите. При обследването на есенниците е констатирано и наличие на листни въшки. Съветът към  земеделските стопани е да обследват посевите си и при ПИВ: 10 бр. ларви, нимфи, безкрили/растение  да се изведе химична борба.

Във всички агроекологични райони на областта посевите се третират с разрешените фунгициди и инсектициди, за да бъде овладяно навреме разпространението на  гъбните болести и развитието на неприятелите.

Масово земеделските стопани внесоха хербициди във всички райони. Кампанията се изведе прецизно, според видовия състав на плевелите и към момента посевите са чисти от плевели, съобщават от комисията.