Начало Пчела и кошер Окончателно: Пчелите в община Балчик не са отровени при третиране на овошки

Окончателно: Пчелите в община Балчик не са отровени при третиране на овошки

Излезе крайното становище на Центъра за оценка на риска към Министерството на земеделието, храните и горите.

Количествата активни вещества, измерени в пробите от умрели пчели в община Балчик и в пробите от растителен материал, са в значителна степен по-ниски в сравнение със стойностите на токсичните остри летални дози за пчели. Установените в пробите пестициди са слабо токсични за пчелите – това се посочва в становището на Центъра за оценка на риска по хранителната верига към Министерството на земеделието, храните и горите, изпратено до собствениците на овощната градина и предоставено на Fermer.bg.

В 240 пчелни семейства в област Добрич са отровени 100% от пчелите

След сигнал за отровени 400 пчелни семейства в община Балчик и след обхождане от комисия от ОД „Земеделие”, са взети проби от растителността в тази градина, за да се изследва за наличие на токсични елементи. Заключението на Центъра е, че активните веществата в пестицидите, открити в растителната проба, и тези, доказани в пробата от пчели, са различни. Анализите показват, че в двата вида изследвания е доказано само едно общо активно вещество – тербутилазин.

В пробата от умрелите пчели е установено, че това вещество е налично в доза от 0,074 мг/кг, а леталната доза, т.е. тази, която би причинила смъртност, е равна на орална доза от 22,6 мкг/пчела. Тербутилазин е открит и в анализа на растителността – черешови дръвчета във фенофаза „начало на цъфтеж”. Там активното вещество е в доза 0,016 мг/кг, докато леталното фатално съдържание по норматив е LD 22,6 мкг на пчела.

Тербутилазинът е съставна част от хербицидите и има широк спектър на действие. Чрез него се контролират треви и широколистни плевели. Прилага се и като фунгицид за контрол на гъби и бактерии, при земеделски, неземеделски и горски стопанства, се казва още в становището от Центъра. Третират се култури като царевица, сорго, ябълки, цитрусови, лозя, пръска се при плевели по пътища, железопътни линии и индустриални територии. Информацията за този продукт е, че е умерено токсичен за пчелите. Острата контактна доза е 32 мкг на пчела. Продукти с активно вещество тербутилазин са разрешени за употреба в ЕС съгласно регламент от 2009 г.

В пробите от умрелите пчели са установени още активни вещества – хлорпирифос, кумафос, етофенпрокс. При растителните изследвания са открити пендиметалин, боскалид, метолахлор и S-метолахлор. Всички вещества са в по-ниски концентрации в сравнение с леталната доза за пчелите, е посочено в анализа.

Становището на Центъра за оценка на риска е дадено „във връзка с наличието на активни вещества от пестициди в проба от умрели пчели и в растителна проба”, се казва още в документа. То е поискано след подмор на пчелите в община Балчик, взети проби от растения и пчели, и получени лабораторни анализи. Сформирана е комисия от ОД “Земеделие“ в Добрич, която трябва да прецени дали смъртността на пчелите е причинена от отравяне с продукти за растителна защита. При обиколка на място в пчелините веднага след подадените сигнали експертите са установили 70 % смъртност при пчелите. Това доведе до искане за становище от Центъра за оценка на риска по хранителната верига.

Източник: fermer.bg