Начало Политики и финансиране Близо 4000 земеделски стопани от област Добрич са подали заявления за директни...

Близо 4000 земеделски стопани от област Добрич са подали заявления за директни плащания

3 968 земеделски производители от област Добрич са подали  заявления за директни плащания през 2019 г., съобщиха от Областната дирекция „Земеделие”. Данните са към 31 май 2019 г. Заявената обработваема земеделска земя е в размер на 3 248 687 декара, сочат обобщените справки. Специалистите припомнят, че от приемането на България за равноправен член на Европейския съюз земеделските стопани имат възможност да се възползват от финансиране на дейността си от специализираните фондове на съюза. Целта на това финансиране е да подпомогне стопаните в поддържане на земеделската земя в добро агроекологично състояние.

 За да участват в разпределянето на субсидиите, земеделците трябва всяка година да очертават обработваните от тях площи и да ги заявяват в интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/ на Държавен фонд „Земеделие” – разплащателна агенция. Това се осъществява в Общинските служби по земеделие на територията на страната.

В момента тече срок, в който земеделските стопани могат да направят корекции без санкции във вече подадените заявления, поясняват експертите.

Земеделските производители имат възможност да кандидатстват за финансово подпомагане под формата на директни плащания за 2019 г.  по схеми и мерки, обявени от Държавен фонд „Земеделие”.