Начало Бизнес Бивш овчарник край с. Телериг става дестилерия за преработка на лавандула

Бивш овчарник край с. Телериг става дестилерия за преработка на лавандула

Инвестиционно предложение от добричка фирма за изграждане на дестилерия за преработка на лавандула край село Телериг е постъпило в Община Крушари. Към кметството е отправено искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка за въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Инвестиционното предложение предвижда преустройство на съществуваща сграда – овчарник, в дестилерия за преработка на етерично-маслени култури в землището на село Телериг. Теренът е с площ 6.418 дка, с начин на трайно ползване стопански двор. Производството ще е изцяло в границите на имота, без да бъдат засегнати съседни такива.

Капацитетът на инвестиционното намерение е до 8 мобилни дестилатора с обем 2.5 куб м всеки. Бъдещата дестилерия ще се състои от следните помещения –дестиларно за 8 мобилни дестилатора, котелно, резервоари за вода и водоохладителни кули /ВОК/, помещение за охрана. Предвижда се преработка на 20 тона лавандулов цвят на денонощие при непрекъснат процес на 24-часов работен ден. Инсталацията ще работи средно от 7 до 8 часа на ден през сезона, като намеренията са в пиковото време да се премине към трисменен режим на работа. Обработката на цвета ще се извършва в рамките на 10 до 20 дни.

Бъдещият инвеститор посочва, че етеричните масла от тревни култури се получават чрез парна дестилация. Периодичната дестилация се характеризира с поставяне на определено количество суровина в дестилационния апарат, извличане на етеричното масло, изпразване на апарата от отработената суровина, почистването му, отново зареждане със суровина и повтаряне на процеса.