Начало Бизнес Братя Павлови ще изградят в Ген. Тошево нова дестилерия за преработка на...

Братя Павлови ще изградят в Ген. Тошево нова дестилерия за преработка на лавандула

Дестилерия за преработка на етерично-маслени култури имат намерение на изградят в Генерал Тошево известните агробизнесмени Илко и Иван Павлови. Инвестиционното предложение, за което предстои извършване на ОВОС, е на ЕТ „Агрокомерс-Иван Павлов“ и ЕТ “Агротранс-Илко Павлов“. Предвижда се да бъде преустроена съществуваща стопанска сграда с площ от 860 квадратни метра и в нея да се монтира модулна инсталация. Тя ще се състои от 14 дестилатора, всеки един с вместимост 8 м3, 14 охладители, 14 флорентински съда, парен котел на газ с производителност 12 тона пара на час и две водоохладителни кули. Инсталацията е предназначена за преработка на билки, основно на тревни етерично-маслени култури – лавандула, чрез парна дестилация с цел производство на етерични масла.

Предвижда се годишно да се преработват около 15 000 т лавандула. В резултат на извършваните дестилационни процеси се очаква годишен добив между 15 и 20 тона лавандулово масло. Кампанията ще е сезонна -средно 15-30 дни, в зависимост от атмосферните дадености.

В сайта си РИОСВ-Варна съобщава за осигурен достъп на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/29009 до информацията за инвестиционното предложение. Становища от заинтересованите лица могат да се изразяват в 14-дневен срок, считано от 25 юни.

Община Генерал Тошево бе обявена за столица на лавандулата, тъй като от 900 000 декара обработваеми земи, в общината с етерично-маслената култура са заети 25 000 декара. Дестилериите в общината са 10-11, като мощностите се увеличават и за преработване на новата реколта са построени още 3-4.