Начало Агроновини Техника Нова земеделска техника за 70 000 лева ще закупи аграрната гимназия в...

Нова земеделска техника за 70 000 лева ще закупи аграрната гимназия в Добрич

Аграрната гимназия спечели проект по Национална програма от Министерство на образованието и науката „Осигуряване на съвременна образователна среда –  модул Модернизиране на системата на професионалното образование“, дейност 1 Модернизиране на материално – техническата база. Това съобщи директорът на учебното заведение Господин Господинов.

Стойността на проекта е 80 000 лв.  Съфинансирането е 12% от стойността на проекта в размер на 9 600лв. във вид на земеделска  техника, предоставена от фирма „Братя Алексиеви“ ООД от с. Красен

С останалите 70 400лв. ще се закупят трактор, плуг навесен обръщателен, валяк хидравличен.

Целта на настоящият проект е техниката,  да бъде  заменена с нова надеждна, модерна и повече с възможности отговарящи на изискванията на съвременните стандарти. Така учениците от професия „Фермер“ специалност „Производител на селскостопанска  продукция“ и професия „Техник на селскостопанска техника“ специалност „Механизация на селското стопанство“ ще могат да се обучават на нова техника , ще повишат своята гъвкавост, адаптивност и конкурентно способност.

ПГ по аграрно стопанство за трета година  печели проекти по Националната  програма на МОН . С тях през 2017 г. бе закупен нов трактор, а през 2018 г. – оборудване на кабинети по растениевъдство, животновъдство и учебни работилници.