Начало Политики и финансиране Инвеститори разчитат на МИГ Тервел-Крушари за разширяване на дейността си

Инвеститори разчитат на МИГ Тервел-Крушари за разширяване на дейността си

Шест проекта на фирми от община Тервел постъпиха за оценка в МИГ Тервел-Крушари, съобщава заместник-кметът Дияна Илиева.Всичките те са на дружества от Община Тервел. Инвестиците са разнородни , част от тях са за нови производства, а други надграждат вече действащи. За единия от кандидатите това е втори пореден проект към стратегията на МИГ Тервел-Крушари.Стойността на подпомагането от МИГ за всички проекти ще бъде 854 250,12 лв., като тази сума представлява 70 % от стойността на проектите.Останалите 30% кандидатите трябва да си осигурят сами. Дружествата – кандидати са заявили, че ще разкрият общо 15 нови работни места.

 Сред кандидатите има фирма за дентална практика кандидатства за закупуване на ново оборудване , чрез което ще повиши нивото на зъболекарските услуги, които предлага, както  и уменията на персонала.Ще се увеличи и асортимента на услугите на клиниката.

Друго дружество, което разполага със заведение за хранене, кандидатства за ново оборудване за кухненския блок. Инвестицията ще доведе до разширяване на пазарното присъствие чрез въвеждане на нови за територията услуги, както и до увеличаване на обема на произвежданата кулинарна продукция.

Автосервиз, създаден чрез проект в МИГ преди няколко години, сега кандидатства за оборудване, с което, от една страна се подобряват условията за труд на монтьорите, а от друга се въвеждат нови услуги – например за диагностика на хибридни автомобили. Закупуват се и уреди за увеличаване на капацитета на досега предлаганите услуги.

Има и проект е за изграждане на нов склад и магазин за строителни материали в с. Зърнево. Собственикът вече работи в тази сфера и разполага със собствен магазин. Чрез проекта той предвижда да разшири своята дейност.

Последният внесен проект е на търговец на мебели и строителни материали в гр.Тервел. Целта на проекта е да се закупи компютърно оборудване и софтуеър, чрез които да се въведат по-съвременни услуги, напр. триизмерно проектиране на помещения и градини, които да поставят на по-високо ниво работата с клиентите. Цели се и оптимизиране на работата на склада. Предвижда се и закупуване на складово оборудване.