Начало Бизнес Продават на търг Птицекланицата в Добрич, цената е 3,061 млн. лв.

Продават на търг Птицекланицата в Добрич, цената е 3,061 млн. лв.

Пореден търг за продажба на Птицекланицата в град Добрич е обявил синдикът на дружеството. Той ще се проведе  на 9 август.

Продават се само сгради и съоръжения, тъй като от години дружеството не работи. То бе третият голям играч при производителите на бройлери в страната.

Продава се имотът по ул. “Антон Стоянов” №2 с площ на земята от 36 055 кв.м., ведно с построените върху него 29 сгради с РЗП от 14 315 кв.м., ведно с машини и съоръжения.

Началната цена за преговорите, включваща всички активи  и определена по експертна оценка, възлиза на общата сума от 3 061 500,00 лв.  На търга през март активите на дружеството се продаваха за 3 092 400,00 лв.

Стъпката за наддаване, в случай че бъдат подадени повече от една оферти и се стигне до търг с явно наддаване, е 40 000,00 лв. /четиридесет хиляди лева/.

Участниците представят офертите си и се регистрират до 14.00 ч. на 09.08.2019 г.

Срокът за плащане на цената не може да бъде по-дълъг от 60 дни от датата на избора на купувач. Договорът за продажба се сключва след пълното плащане на цената.

През 2010 година “Птицекланица” АД – Добрич бе обявено в несъстоятелност и спря работа. Причината – натрупани непосилни дългове поради неизпълнение на проект по САПАРД. Тогава в дружеството са работили 200 служители.

Основната част от проблема еб, че предприятието е разчитало на средства по европейската програма САПАРД, които не е получило заради открити от държавата нарушения в проекта.
Производството по несъстоятелност е открито по искане на Уникредит Булбанк, с която “Птицекланица” – Добрич, има пет договора за иновестиционни и оборотни кредити. Дългът на дружеството към банката е малко над 14 млн. лв. За обезпечаване на вземанията са учредени договорни ипотеки в полза на финансовата институция и са сключени договори за особени залози.