Начало Туризъм Артефакти разкриват величието на древния град Палматис край Тервел

Артефакти разкриват величието на древния град Палматис край Тервел

Структурните елементи на най-голямата базилика в България от V-и век са били изработени в Мала Азия, след което транспортирани и сглобени тук на място. До този извод стигнаха учените, занимаващи се с проучването на древния град Палматис, който се намира до тервелското село Оногур. В древността, градът е бил много голям и изключително богат, но почти заличен през вековете.

Ето до какво друго, като разкрития, достигнаха археолозите по време на тазгодишната експедиция по изследване на останките от античната крепост Палматис край Тервел.

До момента все още няма открит надпис, който по безспорен начин да потвърждава хипотезата, но учените смятат, че най-вероятно става дума за Палматис – изключително голям и богат за времето си град. Жителите му определено са се радвали на благоденствие, за да могат да си позволят подобна базилика, смятат археолозите.

Палматис или не? Колкото и да е огромен този град колкото и да е представителна тази базилика, за това място няма открит и един ред писмени сведения. Така че археологията ще даде историята на града.

От всичките 220 декара на града, до тук е проучена само базиликата. Но пък тя може да разкаже най-много за миналото му. Сега изненадва с необичаен атриум.

Проф. Казимир Попконстантинов – ръководител на археологическите разкопки: Атриумът е дворът, който предхожда базиликата. И тук е рядък шанс за българската археология да можем да реконструираме атриума по начина, по който е бил изграден.

Атриумът е много по-луксозен и сложен от обичайните за нашите земи. Скицата е обобщена реконструкция на големите базилики като Св. София и Св. Ирина в Константинопол. Колоните са разкрити така както са рухнали.

Проф. Казимир Поконстантинов: Покривната конструкция е била дървена. След поредните готски нападения по пътя към КОнстантинопол се пали и се плячкосва всичко от самия храм.

Непокътнати във времето, колоните в базиликата дават възможност на нашите учени да се с правят с една почти 100 годишна загадка. Какво означават откритите единични букви върху колони и капители?

Проф. Казимир Поконстантинов: Всички са предполагали, че това са знаци на съответните ателиета, където са изработвани.

Тук обаче археолозите откриват отчетлива зависимост на буквите спрямо мястото на колоните и нейните части. Като указание как да се сглобява църква.

Проф. Казамир Попконстантинов: Да, ръководство за сглобяване. Тук на базата имаме епсилон и са капитела имаме епсилон, т.е. този капител трябва да е сдвоен с тази колона и тази база.

Градът от векове е бил каменна кариера за строежите на околните къщи и села. Въпреки това, земята е запазила достатъчно, за да върне изгубената история на Палматис