Начало Селото 170 години от създаването си чества училището в с. Победа

170 години от създаването си чества училището в с. Победа

170 години от създаването си ще отбележи Обединено училище „Добри Войников” в добричкото село Победа. Това ще стане с тържествен концерт на 8 ноември от 10 часа в народно читалище „Пробуда-1941 г.“ в селото.

ОУ „Добри Войников”  създадено през 1849 г. от поп Паскал като килийно. По-късно той изоставя килийното образование и издига училищна сграда с  една класна стая.

През 1862 г. училището е разрушено, за да бъде построена църква, но след две години българите от селото издигат второ училище с две стаи и сцена за ученически общоселски тържества.

От 19.10.1942 г. училището носи името на големия български възрожденец Добри Войников. По това време то вече е прогимназия и в него учат 160 деца. През учебната 1970/ 1971 г. е отворена нова съвременна училищна сграда на три етажа, в която се обучават до 450 ученици.

През ноември 2009 г. училището отбелязва 160 години от своето основаване. То вече е средищно и обучава деца от селата Победа, Плачи дол, Полк. Свещарово, Полк. Минково, Котленци и Методиево.

От 14.03.2017 г. по предложение на кмета на Община Добричка инж. Тошко Петков и със заповед на министъра на образованието и науката ОУ „Добри Войников“ е преобразувано в Обединено училище.

Учебното заведение създава собствен облик чрез утвърждаване на професионално обучение по специалностите шлосерство и шивачество в първи гимназиален етап като основа за продължаване в следващ етап на образованието и последваща качествена реализация в живота. Училището е утвърдено като водещо учебно заведение, привлекателен образователен център за деца и родители, насърчаващо и подкрепящо всяка отделна личност. Професионалните умения на педагозите са  ориентирани към интереса и мотивацията на учениците, към способността им да прилагат усвоените компетентности на практика,чрез прилагане на иновативнии ефективни педагогическите практики. Училището получи награда за най-добро училище в община Добричка за 2017 г.

Над десет години ученици, учители и родители от ОбУ „Добри Войников” работят съвместно по национални и европейски проекти и програми.