Начало Селото Премахват таксите за детски градини в селата от община Добричка

Премахват таксите за детски градини в селата от община Добричка

Премахване на таксите за детски градини в община Добричка, които родителите и настойниците на посещаващите ги деца са длъжни да заплащат, предлага кметът Соня Георгиева. Това предвижда внесеният от нея в Общинския съвет проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Целта на премахването на таксите е подобряване нивото на образователната система чрез пълно обхващане на всички деца в детските градини от най-ранна възраст. В мотивите за предложението си до ОбС Соня Георгиева посочва, че така ще се осигури пълна и редовна посещаемост, равен достъп до качествено образование, независимо от финансовите възможности на родителите и настойниците. Според кмета, много социално слаби семейства нямат възможност да изпращат децата си на детска градина и премахването на таксите би облекчило семейния им бюджет. “С такава крачка пряко ще се повлияе на проблемите от демографската криза и ще се окаже помощ на младите семейства. Ще се насърчи раждаемостта, ще се стимулират младите хора да останат и да се развиват тук, на територията на общината”, пише в мотивите си кметът.

Според Соня Георгиева досега събираните такси са в размер на около 35 000 лева годишно. Тези приходи ще бъдат компенсирани през следващата календарна година от останалите собствени приходи на Община Добричка, посочва тя.

Предложението на кмета е публикувано в сайта на Община Добричка за публично обсъждане. В 30-дневен срок всички заинтересовани лица могат да изпращат мнения, становища и препоръки на електронната поща – obshtina@dobrichka.bg или в Центъра за услуги и информация с адрес: Добрич, ул. “Независимост” №20, стая 105.