Начало Новини Модерното аграрно образование в Добрич получи заслужено отличие

Модерното аграрно образование в Добрич получи заслужено отличие

Професионалната гимназия по аграрно стопанство-Добрич бе отличена за „Принос в механизацията на земеделието“ в конкурса на рекламно-информационен вестник „Земеделска техника“, който се провежда за шести път. 

На  официална церемония в София директорът на учебното заведение инж. Господин Господинов получи плакет „Отличие 2019 г.“ от проф. д-р Мартин Банов, председател на Селскостопанска академия.

Партньори на събитието са Селскостопанска академия, Министерство за земеделието, храните и горите, РУ „Ангел Кънчев“, Аграрен университет – Пловдив и Научно-технически съюз по машиностроене. Основната  цел на конкурса  е да обедини иновации, бизнес, наука и образование за ефективно земеделие.

По случай старта на текущата  учебна година фирма „КОРТЕВА“ („ПИОНЕР“) дари на Професионална гимназия по аграрно стопанство 15 000 лева за ремонт и модернизация  на теоретичен кабинет по Трактори и автомобили и Селскостопански машини. От началото на декември кабинетът е готов и учениците  провеждат часовете си в него. За иновативно професионално образование той  е оборудван с интерактивна дъска.

През учебната 2018/2019 година училището спечели проект по  Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“ и напълно се обновиха  теоретичните кабинети по Растениевъдство и Животновъдство и учебните работилници по практика Трактори и автомобили и Селскостопански машини. Заедно с кабинета по теория, направен тази година, се завърши модернизирането на материалната база  по  професионална подготовка в гимназията. Така учениците имат възможност да се обучават съвременно и в крак с развиващия се технически прогрес.

Освен модернизацията на кабинетите за професионална подготовка в гимназията се работи и за осъвременяване на методите на преподаване и по общообразователните предмети. От тази учебна година училището има абонамент за онлайн платформата „УЧА СЕ“ и се преподава с помощта на видео уроци.