Начало Пчела и кошер ДЛС Тервел залеси 68 дка медоносни видове в подкрепа на пчеларството

ДЛС Тервел залеси 68 дка медоносни видове в подкрепа на пчеларството

25 160 акациеви и 6 000 фиданки от вида гледичия залесиха тази есен в ДЛС-Тервел на площ от 68 дка. Кампанията е в подкрепа на предприетата политика на СИДП по предложението на министър Десислава Танева за увеличаване на залесяването с медоносни видове до 10%. Залесяването е в подкрепата на сектор „Пчеларство“, който е с ключово значение не само за България, но и за Европа и в подкрепа на Националната пчеларска програма, която в бъдещите три години е с добавени мерки в полза на стопаните, с цел създаване на устойчива среда за пчелните семейства.

          Заедно с 31 160 броя медоносни видове са залесени и 16 200 церови фиданки, като освен създадените нови площи за пчелните семейства са възстановени полезащитни горски пояси в лошо състояние, създадени през 60 години на миналия век. Възобновяването на поясите е приоритет за стопанството през последните три години, като през 2017г. са възстановени 39 дка, през 2018г. – 53 дка и през 2019г. – 17 дка. Тези уникални по рода си в Европа горски ивици са от ключово значение в борбата с ветровата ерозия, за подобряване на микроклимата, оказващи въздействие за по – ефективно използване на селскостопанските растения с повишаване на добивите до 30%, за подобряване и  разнообразяване на ландшафта на района, за увеличаване на дивеча и неговата по – добра защита.

Залесяването  е една от основните дейности в горския сектор, като по своята същност то носи ползи не само за поддържане на лесофонда, но и за целия микроклимат – от борбата срещу ерозията на почвата, през повишаване ефективността на земеделието, до създаване на благоприятни условия за устойчиво развитие на пчелни семейства.