Начало Последни новини Производството на енергия от биомаса ще е приоритет в община Тервел

Производството на енергия от биомаса ще е приоритет в община Тервел

Използването на биомаса за енергийни цели ще бъде приоритет в община Тервел в периода 2020-2023 година, предвижда нова краткосрочна програма за възобновяеми енергийни източници, предложена за обществено обсъждане. Техническият потенциал за добив на енергия от слама, царевични и слънчогледови стъбла и пити, лозови пръчки, в общината се оценява на близо 137 000 МВтч за година. При това потенциалът е определен при оползотворяване на 30 на сто от растителните отпадъци. Земеделските площи в района надхвърлят 418 000 декара – над 72 на сто от територията на общината, и са заети предимно със зърнени, технически и фуражни култури. В горските територии от близо 128 000 декара също има потенциал за събиране на дървесни отпадъци, се посочва в стратегията за въвеждане на мерки за използване на възобновяемите източници. В Тервел вече има изградено предприятие за пелети и в следващите години общината ще насърчи и други инвестиционни проекти за оползотворяване на растителните отпадъци.
В програмата кметската управа планира да намали разходите на горива и енергия в публичния сектор с 10 на сто за година, като ще въведе система за управление на енергията, включително – и на възобновяемите източници. Такава е целта и за бизнеса, а в частния сектор трябва да се осигури спад на разходите с 6 на сто за година.