Начало Агроновини Земеделие Фонд „Земеделие“ ще плати над 920 млн. лв. по земеделската програма през...

Фонд „Земеделие“ ще плати над 920 млн. лв. по земеделската програма през 2020 г.

През 2020 г. фонд „Земеделие“ планира да изплати над 926 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони, директните плащания за фермерите ще се запазят в рамките на 1.5 млрд. лв., а други над 410 млн. лв. ще бъдат разпределени като държавни помощи и кредити. Това сочи бюджетът на институцията за започващата година.

2020 г. ще бъде последната за настоящия програмен период, в която ще могат да се подават проекти по селската програма. Очаква се чрез нови приеми да бъдат разпределени около 225 млн. лв., като най-очакваните мерки от тях са за биопроизводство, където бюджетът беше изчерпан още в първите години на програмата и за животновъдите, пострадали от болести по животните, включително и бушуващата с пълна сила през последната половин година африканска чума по свинете, която до момента успя да пробие в девет промишлени свинекомплекса.

В края на миналата година от фонд „Земеделие“ съобщиха, че до момента са подписани повече 6500 договора по Програмата за развитие на селските райони, чиято стойност надхвърля 3.9 млрд. лв. Изплатените средства по тях пък са за близо 2.3 млрд. лв. През тази година фондът трябва да преведе на кандидати още 926 млн. лв, е заложено в бюджета на институцията. Средствата са свързани са свързани с изпълнението и на т.нар. правило N+3. според което одобреният бюджет за дадена година в програмата трябва да се разплати до максимум 3 години след това, в противен случай средствата ще останат неусвоени. За 2019 г. институцията беше заплашена от сериозен риск за загуба на средства заради огромно изоставане с одобрението и разплащане на проекти, което беше наваксано през второто полугодие – чрез придвижване на проекти и авансово изплащане на субсидии за необлагодетелствани райони през декември вместо в първата половина на 2020 г.

Новите схеми за подпомагане – за кризи в животновъдството и биопроизводство
Освен ключова за изпълнението 2020 г. ще бъде и последната, в която бизнесът ще може да кандидатства за финансиране в програмата за селските райони. Очертава се през годината да бъде отворен прием за кандидатстване за около 225 млн. лв., разпределени измежду 11 схеми за подпомагане.

Един голям дял от средствата ще бъдат насочени към животновъдството. От една страна, ще бъде отворена нова мярка за т.нар. възстановяване на селскостопанския потенциал, чрез която ще могат да се правят инвестиции от животновъдни стопанства, пострадали от болести през последните години. Ще бъдат отделени и средства за повишаване на биосигурността във фермите, включително и в най-малките стопанства. Отварянето на такива приеми се подготвя от есента на миналата година покрай тежката криза с африканската чума по свинете, която вече проби в 9 свинекомплекса.

След няколко години с нулев прием на проекти за биопроизводство заради бързо изчерпване на бюджета, насочен към сектора, през настоящата се очаква да бъдат отделени близо 80 млн. лв. Това обаче ще се случи само при положителни резултати от одита на ЕК на сектора, който през проведен през ноември.

За годината са заложени и приеми на проекти за консултантски услуги, малки стопанства, залесяване и местни инициативни групи според плана на програмата.