Начало Агроновини Животновъдство Фонд „Земеделие” отпуска 34,5 млн. лева за хуманно отношение към птици

Фонд „Земеделие” отпуска 34,5 млн. лева за хуманно отношение към птици

34 560 000 лв. ще е финансовият ресурс за 2020 г. по схемата за държавна помощ „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“. Това реши на свое заседание днес Управителният съвет (УС) на Държавен фонд „Земеделие“.

Помощта по схемата се предоставя на едно стопанство за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти за хуманно отношение към животните, поети за най-малко 5 години.

В обхвата на помощта за хуманно отношение към птиците са включени следните мерки:

            • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.

            • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.

            • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).

            • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).

            Усвоеният ресурс през 2019 г. е в размер на 34 429 270 лв.