Начало Бизнес ДФЗ утвърди 2,5 млн. лева за изграждане на кланични пунктове

ДФЗ утвърди 2,5 млн. лева за изграждане на кланични пунктове

Ресурс от 2,5 млн. лева за 2020 г. утвърди УС на ДФ „Земеделие“ по схемата на държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“.

Целта на помощта е подпомагане на собственици на животновъдни ферми, които произвеждат храни от животински произход, за изграждането на кланични пунктове отговарящи на изискванията за добив и транжиране. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един стопанин, но не повече от 90 000 лева.

Предстои да бъдат утвърдени указания по схемата, след което ще бъде отворен и прием за кандидатстване.