Начало Бизнес Производител от Добрич на оборудване за хранително-вкусовата промишленост разширява производството

Производител от Добрич на оборудване за хранително-вкусовата промишленост разширява производството

Специализирана в производството на оборудване за млекопреработка и хранително-вкусовата промишленост компания от Добрич “Никос-Хранинженеринг” ООД ще разшири производството си, благодарение на проект одобрен за финансиране по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Очакванията са през 2020 година, в резултат от успешното изпълнение на инвестицията, производствения капацитет да бъде увеличен, производствените процеси да бъдат оптимизирани, да бъдат открити допълнителни работни места и да се подобрят условията на труд. Търсен дългосрочен ефект от прилагане на мярката е повишаване на конкурентноспособността на вътрешния и външия пазари, което да увеличи пазарния дял на компанията.  

Проектът е „Подобряване на производствения капацитет на Никос-Хранинженеринг ООД”. Общата му стойност е 1 060 000 лева, а делът на самофинансиране възлиза на една трета, спрямо общите допустими разходи.

 През 2016 година компанията модернизира производството си по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001 “Подобряване на производствения капацитет в МСП“, като внедри 12 бр. машини, които утроиха производствения ѝ капацитет. Последвалото от това устойчиво присъствие на традиционни и нови пазари позволи откриването на 25 нови работни места.