Начало Новини Търсят български лидери в земеделието за специализирано обучение в САЩ

Търсят български лидери в земеделието за специализирано обучение в САЩ

Фондация ,,Америка за България“ набира кандидати за обучителна програма „Лидери в земеделието“ в САЩ. Участие в двуседмичната програма тази година могат да вземат осем български фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори, които ще се обучават в направление „Прецизно земеделие и иновативни технологии при производството на зърнени и маслодайни култури“.

Участниците се подбират след открит конкурс и провеждане на интервю с всеки кандидат от български и международни експерти в сферата на земеделието.

Програма „Лидери в земеделието“ е създадена и финансирана от Фондация „Америка за България” и администрирана от Института за международно земеделие „Норман Борлауг“ към Университета „Тексас А&М“, САЩ, в подкрепа на български производители и преработватели с потенциал да се превърнат в лидери в агросектора и да работят за развитието на модерно и конкурентно земеделие в България. Програмата предоставя възможност за краткосрочни групови обучения в САЩ (в рамките на до две седмици) с тясна професионална насоченост.

Участниците се срещат със специалисти в конкретната област, посещават земеделски бизнеси и предприятия, университети, професионални организации и структури и се запознават с различни маркетингови стратегии и подходи за добавяне на стойност към земеделската продукция. Кандидатите могат да бъдат фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори. Философията на програмата е всяко обучение да бъде изцяло съобразено с нуждите на българското земеделие и нивото на групата, така че да отговоря в максимална степен на очакванията на всеки участник. Затова и селекцията се прави след открит конкурс и провеждане на подробно интервю с всеки един кандидат от български и международни експерти с опит в сферата на земеделието.

Темата на обучението за 2020 г. е „Прецизно земеделие и иновативни технологии при производството на зърнени и маслодайни култури“. Ще бъдат избрани общо осем участници, за които Фондация „Америка за България“ ще покрие основната част от разходите – организация и провеждане на обучението, настаняване и пребиваване в САЩ. Участниците ще трябва сами да финансират част от тях в размер на 2000 щатски долара.

Кандидатите за кампания 2020 могат да бъдат фермери, мениджъри, технически специалисти, учени, преподаватели или администратори, с опит в направление прецизни и иновативни технологии при производството на зърнени и маслодайни култури. Владеенето на английски език е предимство, тъй като се изисква за успешното попълване и подаване на кандидатурата. По време на престоя в САЩ ще има осигурен превод.

Кандидатите попълват и подписват Формуляр за кандидатстване на английски език и го подават в срок до 20 февруари 2020 г. през онлайн платформата.

До 20 дни след изтичане на срока за кандидатстване представители на Фондация „Америка за България“ ще се свържат по имейл или телефон с кандидатите за насрочване на индивидуално интервю.