Начало Последни новини Община Добричка очаква да събере над 1 940 000 лева приходи от...

Община Добричка очаква да събере над 1 940 000 лева приходи от земя и други имоти

Община Добричка очаква да събере над 1 940 000 лева от продажби и отдаване под наем на общински имоти през 2020 година, съобщава БТА. Програмата за управление и разпореждане с общинско имущество ще бъде обсъдена на предстоящото заседание на общинския съвет.
Най-много приходи – 1 570 000 лева, общината планира да акумулира от наеми на земеделска земя, поземлени имоти, лозя. Предвижда се през 2020-а да бъдат отдадени за срок от пет стопански години близо 4400 декара ниви в землищата на 52 села. По програмата се очакват и 250 000 лева постъпления от отдадени под наем пасища и полски пътища. В общинския бюджет трябва да постъпят и приходи от концесии на общински обекти и от наеми на язовири.