Начало Политики и финансиране Мерките по ПРСР и Програмата за пчеларство най-актуални за област Добрич

Мерките по ПРСР и Програмата за пчеларство най-актуални за област Добрич

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

За поредна година Областен информационен център – Добрич (ОИЦ-Добрич) бе част от международното специализирано изложение „Борса за семена и посадъчен материал”, организирано от Добрички панаир АД гр. Добрич.

Близо 50 земеделски производители, пчелари, изложители и граждани посетиха информационния щанд на ОИЦ-Добрич и получиха актуална експертна информация за възможностите за финансиране с европейски средства през 2020 г. Голяма част от посетителите се интересуваха от предстоящите мерки по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и Национална програма за пчеларство 2020-2022 г. Критериите за допустимост на кандидатите, начина на изчисляване на стандартен производствен обем на стопанство, допустими дейности и разходи са част от въпросите свързани с предстоящото откриване на прием на проектни предложение по мерките 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ и 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Земеделските стопани, притежаващи стопанство с икономически размер от 6 000 до 7 999 евро, измерен в стандартен производствен обем имат възможността да го модернизират по подмярка 4.1.2. чрез инвестиции в материални и нематериални активи. Безвъзмездната помощ за един проект е от 1 250 евро и може да достигне до 25 000 евро. Приема е планиран през април-май 2020 г.

През тази година средствата, в размер на 6 млн. лв. по мярка 6.3 са предвидени за икономическото развитие и укрепване на малките земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“, отглеждащи свине, овце, кози и птици. Финансовата помощ ще в размер на 15 хил. евро. Очаква се скоро да бъде обявен и приема.

Екипът на ОИЦ-Добрич запозна заинтересованите посетители на щанда и с възможностите за финансиране на проекти от Местните инициативни групи „Добричка“, „Балчик-Генерал Тошево“, „Тервел-Крушари“ и Местната инициативна рибарска група „Шабла – Каварна – Балчик“.

Всички посетители получиха информационни материали, изготвени от екипа на ОИЦ – Добрич с подробна информация за възможностите за финансиране през 2020 г. по различните мерки и процедури.