Начало Агроновини Животновъдство Започва прием на заявления за хуманно отношение към птиците

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птиците

От  10 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, прилагана през 2020 година.

Приемът ще продължи до 28 февруари. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за 2020 г., определен от УС на ДФ „Земеделие“ е 34 560 000 лева.

Помощта се предоставя годишно за покриване на допълнителни разходи или пропуснати доходи, свързани с изпълнение на доброволни ангажименти, поети за най-малко 5 години.

Допустими за подпомагане са следните видове и категории птици:

            – кокошки – носачки (от 16-та до 78-ма седмица);

            – родители от всички видове (от 18- та до 60-та седмица);

            – бройлери ;

            – пуйки за угояване;

            – гъски;

            – патици  (до 12-та седмица).

            Земеделските стопани – птицевъди могат да кандидатстват по следните мерки за подпомагане:

            • Мярка А. Използване на фуражи, съдържащи деоксиниваленол не повече от 2,5 мг/кг.

            • Мярка Б. Осигуряване на свободна подова площ не по-малка от 10% над задължителния стандарт.

            • Мярка В. Подобряване на условията за хуманно отношение към птиците по време на транспорт (само за доставки до кланицата).

            • Мярка Г. Намаляване емисиите на амоняк с 30 % (гарантиране на концентрация на амоняк (NH3 до 14 ррт), чрез добавяне в постелята на силикатни минерали (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит/клиноптилолит/ и др.).

            Указанията по схемата са публикувани на сайта на ДФЗ.