Начало Агроновини С 927 млн. лв. са подпомогнати земеделците от област Добрич през 2014-2019...

С 927 млн. лв. са подпомогнати земеделците от област Добрич през 2014-2019 година

927 милиона лева са постъпили в област Добрич през периода 2014-2019 година в подкрепа на земеделските производители – от фонда за директни плащания и пазарни мерки, от фонда за развитие на селските райони и като преходна помощ, която е финансирана от националния бюджет. Областта се нарежда на второ място в страната по усвояване на средствата. Това съобщи в Добрич зам.-министърът на земеделието, храните и горите Виргиния Кръстева по време на работна среща със земеделски стопани като част от информационна кампания на МЗХГ.

Тя предостави данни, според които през 2018 година аграрният отрасъл в Добричка област формира 14 процента от брутната добавена стойност от всички отрасли, което е значително над средното за страната. Използваната земеделска площ представлява 7.3 процента от общата за страната, 90 процента от нея е заета със зърнени и маслодайни култури.

Добричка област е водеща в производството на зърнени и маслодайни култури в национален мащаб, посочи Кръстева. През 2019 година тук се обработват над 11 процента от всички площи със зърнени култури и 8 на сто от тези с маслодайни. Площите със зърнени култури в сравнение с 2014 година нарастват със 7 на сто.

През настоящия програмен период от 2014 до 2019 в областта се засилва интересът към отглеждането на технически култури и площите нарастват  7 пъти. Ръст има и при тези със зеленчуци, те са скочили близо два пъти, а трайните насаждения – с 15 процента.

Министър Кръстева посочи, че площите с лавандула в област Добрич, заявявани за директна подкрепа, са нараснали пет пъти в сравнение с 2014 година. При нас се намира близо 40 процента от цялото производство на лавандула.

Наблюдава се и положително развитие на сектор Животновъдство, отчете зам.-министърът. Броят на отглежданите свине в областта бележи ръст близо пет пъти, на птиците – с 18 процента, на говедата – с 3 на сто. Областта ни  е водеща по брой на отглеждани пчелни семейства. От 2014 до 2018 те нарастват с 44 процента, като формират 8 на сто от общия брой за страната.

Във форума в Добрич участваха екип от експерти на МЗХГ, земеделски стопани и представители на браншови организации, общинските и областна администрации, областните структури на министерството. Коментирани бяха нови моменти в условията по схемите за директни плащания Кампания 2020, предстоящите приеми по Програмата за развитие на селските райони през 2020 г. Участниците бяха запознати с актуалното в държавните помощи през 2020 г., с новите моменти в законодателството в сектор Животновъдство. Коментирана бе и Общата селскостопанска политика след 2020 г.

От 7 февруари земеделското министерство започна информационна кампания за предстоящата кампания по кандидатстване за директни субсидии. Срещите се провеждат във всички области градове и ще продължат до 21 февруари.