Начало Агроновини Сателитен контрол на площите ще се прилага само за СЕПП в Кампания...

Сателитен контрол на площите ще се прилага само за СЕПП в Кампания 2020

През 2020 г. България ще е една от шестте държави, които пилотно ще приложи Мониторингова система за сателитно наблюдение на площите. Пилотното прилагане от Кампания 2020 ще бъде на част от територията на страната и ще е само по отношение на Схемата за единно плащане на площ (СЕПП), съобщи по време на семинар в рамките на АГРА 2020 Снежана Благоева от Дирекция Директни плащания в Министерството на земеделието, храните и горите.
Идеята в перспектива е мониторинговата система да замести напълно проверките на място от страна на Техническия инспекторат на Разплащателната агенция, каза Благоева.
“Чрез използване на данни от сателитната система на Европейската комисия – Коперник, Разплащателната агенция на България ще има безплатен достъп до сателитни снимки от територията на страната. Снимките ще се актуализират често – като на всеки две седмици ще има нова снимка. Целта е да не се прави еднократна проверка на място в определен период (има ли я културата или не, допустима ли е площта за подпомагане…). Ще се извършва постоянно наблюдение на процеса на отглеждане на културите – от засяването до прибирането на реколтата. Така ще се проследява има ли действително земеделска дейност и отглежда ли се заявената култура. Ще се изчисти субективният елемент. Ще се спести време и на земеделските стопани”, обясни Снежана Благоева.
Системата за мониторинг е част от новата визия за Общата селскостопанска политика след 2020 г., която се базира на новите технологии, дигитализацията и опростено прилагане както за стопаните, така и за администрацията.
АгроКлуб припомня, че в началото на февруари изпълнителният директор на Държавен фонд Земеделие Васил Грудев обяви, че Фондът работи усилено по въвеждане на новата Система за наблюдение и контрол. Между 5-10 % от заявените площи през тази кампания ще попаднат в тестовата извадка за мониторинг.
„Това означава, че ще приложим проверки на място чрез дистанционен контрол на база хиперспектърните изображения, които правят между 10 и 15 снимки, включително и в термичния спектър на обработваемите площи.”, заяви Грудев. Той обясни, че наблюдението на площите ще започне от март и ще продължи до края на септември.
Очакванията са, чрез новата система да бъдат хванати всички некоректни земеделски стопани, които заявяват площи за подпомагане без да ги работят. През миналата година Фонд Земеделие увеличи проверките на място по площните схеми на директните плащания от 5 % на 50 %. От общо проверените по обвързана подкрепа 220 070 дка, нарушения бяха установени при 20 102 дка, което е наддеклариране в размер на близо 10%. Най-големите разминавания бяха констатирани в сектор ”плодове и зеленчуци”. Най-много нарушения бяха констатирани в област Пловдив, където некоректно бяха заявени 5 390 дка. На второ място в негативната класация се нареди област Хасковско, където са установени 5 236 дка с несъществуващи плодове и зеленчуци. В Плевенско най-много фалшиви насаждения имаше при доматите – 2 187,4 дка, сочи справка на Фонд Земеделие.

Източник:agroclub.bg