Начало Новини Почти 1.5 млн. наеми на земеделски земи са постъпили в Община Добричка...

Почти 1.5 млн. наеми на земеделски земи са постъпили в Община Добричка през 2019 г.

1 851 633 лева са реализираните приходи от управление и разпореждане с общинска собственост в община Добричка през 2029 година. Най-много средства са постъпили от наем на земеделски земи, дворни места и терени – 1 465 158 лева. Това става ясно от отчета за изпълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за м. г. Приходите от наем на трайни насаждания /лозя и орехи/ са 6 713 лева, от пасища и мери – 162 179 лева. От полски пътища са постъпили 138 474 лева.

Събраните наеми по всички действащи договори за обекти и жилища през м. г. в община Добричка са в размер на 38 519 лева. От концесии на язовири в общинската хазна са постъпили 10 469 лева.

Задълженията за 2019 година по наемни договори към Община Добричка са в размер на 99 398 лева. Най-много са за наем на земеделска земя – 87 988 лева. От наеми на обекти Общината има да получава 4 937 лева, а на пасища – 6 472 лева.

През м. г. има прекратени договори с наематели поради неплащане. По два от договорите са предприети действия за събиране на сумите по съдебен ред. В изпълнение на заповедта част от наемателите са заплатили дължимото. През настоящата година общината ще продължава да предприема действия по събирането на дължимите суми.