Начало Лов и риболов Подписани са първите договори на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

Подписани са първите договори на МИРГ „Шабла – Каварна – Балчик“

DCIM100MEDIADJI_0690.JPG

На Общините Шабла и Балчик подписаха два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG14MFOP001-4.008 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“, финансиран от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска група Шабла – Каварна – Балчик, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Безвъзмездното финансиране е 100% и срока на изпълнение на проектните дейности е 18 месеца.

Това съобщиха от Областния информационен център в Добрич.

В рибарското селище Кария, Община Шабла ще изгради морски клуб, с цел  да привлече младите хора към рибарството, ще подобри условията за живот в рибарската общност и ще популяризира и съхранени морското дело и рибарство, специфично за региона. Проектът „Изграждане на Морски клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” е на стойност 315 837,10 лв., и включва изграждане и оборудване на морския клуб, осигуряване на помещение за съхранение на инвентар и риболовни принадлежности, монтаж на две лебедки, изграждане на спомагателна рампа за спускане и прибиране на лодки в морето, както и гараж за лодките.

В сградата ще бъде обособена учебна зала за провеждане на обучения, срещи, информационни събития и други мероприятия. Младите хора от региона ще получат необходимата теоретична подготовка за последваща тренировъчно-състезателна дейност. Ще се провокира интереса и желанието им да се занимават и развиват в сферата на рибарството, като по този начин ще се подпомогне развитието на сектора и ще се съхранят професионалните традиции, присъщи за отрасъла.

Вторият одобрен проект е „Осигуряване на достъпна среда и създаване на зона за спорт, отдих и свободно време на рибарската общност и жителите на гр. Балчик“ на Община Балчик, на обща стойност в размер на 390 023,80 лв. За развиване на масовия спорт и учебно-тренировъчна дейност, свързани с физическа и психическа подготовка на младите хора се предвижда да бъде изградена спортна инфраструктура в кв. Балик,  включваща игрища и съоръжения за футбол и тенис на корт. За привличане на интереса на младите хора към рибарството ще бъде изградена алея, на която ще бъдат монтирани фотопана, изобразяващи различни аспекти от начина на рибарския живот, връзката на рибарите с природата и морето, и свободата на професията „Рибар“.

В новоизградената зона е планирано да се проведат спортни състезателни игри на открито под наслов „Спорт и риболов“, в които ще вземат участие рибарите от района на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, техните семейства и жители на община Балчик.  

И двата проекта са в съответствие с основната цел на мярката от Стратегията на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“, а именно да се насърчи социалното благополучие, намаляването на бедността и икономическото развитие, чрез инвестиции в подобряване средата на живот.